Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Odbor Letecké meteorologie

Odborná činnost

Meteorologická služebna (MS) Praha + METBriefing letiště Praha/Ruzyně
Meteorologická výstražná služba (MWO) pro letovou oblast (FIR) Praha (LKAA)
Meteorologické zabezpečení civilního letectví v souladu s předpisem L3-METEOROLOGIE (http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm
briefing, konzultace, výdej letové dokumentace
Kontakt: Mgr. Alena Škrabalová

Letecká meteorologická stanice (LMSt) letiště Praha/Ruzyně (LKPR)
Vydávání zpráv METAR/SPECI (kód METAR) a METREPORT/SPECIAL
Nepřetržitá dodávka dat pro monitorovací systém letiště kategorie ICAO CAT IIIb. 
Kontakt: Ivan Hanl

MS Karlovy Vary (LKKV)
Vydávání zpráv METAR/SPECI ) a METREPORT/SPECIAL
Briefing, konzultace, výdej letové dokumentace 
Nepřetržitá dodávka dat pro monitorovací systém letiště kategorie ICAO CAT I
Kontakt: Jan Melichar

MS Brno/Tuřany (LKTB)
Vydávání zpráv METAR/SPECI ) a METREPORT/SPECIAL
Předpověď TREND, briefing, konzultace, výdej letové dokumentace
Nepřetržitá dodávka dat pro monitorovací systém letiště kategorie ICAO CAT I 
Kontakt: Ing. Miloslav Jílek

MS Ostrava/Mošnov (LKMT)
Vydávání zpráv METAR/SPECI ) a METREPORT/SPECIAL
Předpověď TREND, briefing, konzultace, výdej letové dokumentace 
Nepřetržitá dodávka dat pro monitorovací systém letiště kategorie ICAO CAT I 
Kontakt: RNDr. Ladislav Hrtoň

LMSt letiště Liberec (LKLB)
Vydávání zpráv METAR/SPECI  
Kontakt: Vladimír Svátek

LMSt letiště Holešov (LKHO)
Vydávání zpráv METAR/SPECI  
Kontakt: Petr Škop

Oddělení: Odbor Letecké meteorologie

Odkaz: