Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  14.3.2018

  Den otevřených dveří 2018


  Pozvánka

   

  Více informací zde.

   


  9.3.2018

  ČHMÚ na výstavě ve Veltrusech

  V sobotu 10. 3. 2018 se ČHMÚ účastnil výstavy „Míry, váhy, závaží na zámku vám ukáží“, konané na zámku ve Veltrusech. Expozice se věnuje problematice různých způsobů měření v historii. V rámci výstavy proběhla také prezentace ČHMÚ. Na 8 posterech jsme ukázali, že ČHMÚ není jen o předpovídání počasí. Dále jsme předvedli na vystavených přístrojích různé metody měření hydrologických dat, které jsou běžně používány praxi. Návštěvníci měli možnost seznámit se s měřením pomocí hydrometrické vrtule, Flowtrackeru nebo ADCP. Děti i dospělí si také mohli prakticky vyzkoušet, jak se měří výška hladiny vrtů. Také jsme ukázali hydrologickou stanici s tlakovým čidlem, kde probíhala názorná ukázka změny hladiny. Návštěvníci měli zájem o rozšíření výstavy o další činnosti ČHMÚ, což potvrzovali množstvím dotazů, na které dostali odpovědi a pro podrobnější vysvětlení jsme doporučovali návštěvu dne otevřených dveří ČHMÚ, který se uskuteční 24. 3. 2018.
   


  8.3.2018

  7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

  7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM

  Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a ESA BIC Prague si Vás dovolují pozvat na 7. ročník českého uživatelského fóra Copernicus. Konference se koná ve dnech 7. - 8. června 2018 v budově Agentury pro evropský GNSS Praha. Více informací naleznete na http://copernicus.gov.cz/7.-uzivatelske-forum.

  Pozvánka


  26.2.2018

  Předání výsledků rozborů o jakosti vody dle novely vyhlášky 428/2011 Sb. v aktuálním znění

  Dle rozhodnutí Ministerstva zemědělství je posunut termín předání výsledků rozborů o jakosti vody na 30.9.2018.

  IS ČHMÚ je momentálně upravován tak, aby byl systém připraven na předávání dat. Uvedení systému do provozu bude oznámeno na webových stránkách Ministerstva zemědělství i stránkách ČHMÚ.

  Předpokládaný termín  zprovoznění systému je červen tohoto roku. Bližší informace Ministerstva zemědělství jsou k dispozici zde.

   


  1.11.2017

  ČHMÚ vydává publikaci "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016". Ročenka hodnotí kvalitu a stav ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.
  V grafech, mapách, tabulkách a komentářích dokumentuje stav ovzduší v roce 2016 a zároveň popisuje i dlouhodobý vývoj a příčiny vedoucí k aktuálnímu stavu.

  Čtěte více: Grafická ročenka


>> Archiv

Mapa meteorologických výstrah

Sucho

Aktuality


  14.3.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 2-2018

  K dispozici je 2. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci lednu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o arktickém vzduchu v poslední dekádě února.


  13.3.2018

  Nová verze rozvodnic

  ČHMÚ, úsek hydrologie, vydává aktualizovanou vrstvu rozvodnic v měřítku 1:10000. Přehled provedených změn přináší následující dokument. Data budou zveřejněna v průběhu dubna 2018.
   


  2.3.2018

  Časopis Meteorologické zprávy

  K dispozici je 6. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Sedmdesát let časopisu Meteorologické zprávy
  2. Jak meteorologie kráčela dějinami, zvláště českými
  3. Kapitoly z historie poznávání hydrologického cyklu
  4. Historie ochrany čistoty ovzduší
  5. K 200. výročí prvního návodu pro pozorování počasí v Čechách.
   260. výročí narození jeho autora, profesora A. M. Davida
  6. Dvacáté výročí povodní v červenci 1997

  Více na casmz.chmi.cz.


  1.3.2018

  Měření znečištění ovzduší v Třinci v roce 2018

  ČHMÚ dlouhodobě sleduje znečištění ovzduší i na lokalitách, které nejsou součástí Státní sítě imisního monitoringu. Na severní Moravě jsou taková měření už 10. rokem dotována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V roce 2018 je pro sledování změn imisní situace po realizaci opatření ke snížení emisí cílem proměření úrovně znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10, PM2.5 a PAH včetně benzo[a]pyrenu a těžkých kovů v PM2,5 v oblasti Třinecka.


  21.2.2018

  ČHMÚ je partnerem závodu Jizerská 50

  Již druhým rokem se ČHMÚ mohl podílet na organizaci největší běžkařské akce ve střední Evropě, kterou je závod Jizerská 50. Letos se sešlo v Bedřichově v Jizerských horách mezi 16. a 18. únorem celkem 7 289 účastníků několika různých závodů, z toho 4 551 sportovců ze 30 zemí vyrazilo v neděli na trasu hlavního 50kilometrového závodu.
  Celou zprávu naleznete zde.


>> Archiv

Eumesat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.