Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  10.11.2020

  Tisková zpráva


  Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2019  Úsek kvality ovzduší Českého hydro-meteorologického ústavu (ČHMÚ) zveřejňuje publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2019”, jedná se o finální zprávu, kde je hodnocení prováděno z verifikovaných dat.


  V roce 2019 byly naměřeny nejnižší imisní koncentrace látek znečišťujících ovzduší za posledních 11 let, tj. v období 2009–2019. Výjimku tvoří jen přízemní ozon, benzen a kadmium. Za poklesem koncentrací jednotlivých látek stojí více faktorů, hlavně však nižší množství emisí a také příznivé meteorologické a rozptylové podmínky roku 2019. Pokles imisních koncentrací můžeme přisoudit také již realizovaným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší (např. výměny kotlů, postupující obnova vozového parku a technické realizace pro snižování emisí některých zdrojů).


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).


  Souhrn (dokument pdf).  9.11.2020

  Tisková zpráva


  Letos bílého koně nečekejme ani na horách


  Martin na bílém koni je notoricky známý, možná méně známé jsou další varianty: Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde tuhá a suchá zima.


  Opět se nám přiblížilo z pohledu počasí jedno velmi sledované datum 11. 11.


  A jaký bude ten letošní svatý Martin?


  Počasí na svatého Martina bude v letošním roce pod vlivem tlakové výše s typicky inverzním charakterem. Čekáme, že pouze na horách by se mohlo udržet slunečné počasí, jinde nás čeká zataženo nízkou oblačností s teplotami v noci většinou kolem 3 a přes den kolem 5 °C a vát bude mírný jižní až jihovýchodní vítr. Bílý kůň se tedy čekat nedá ani na horách, pokud se vůbec nějaké srážky objeví, tak pouze výjimečně v podobě mrholení. Pokud dáme letošní očekávané počasí do kontextu s výše uvedenými pranostikami, tak se asi přesné předpovědi na zimu nedočkáme.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  29.10.2020

  Tisková zpráva


  Projekt PERUN


  V těchto dnech se v Českém hydrometeorologickém ústavu a dalších spoluřešitelských institucích rozbíhá jeden z největších projektů posledních let co do počtu zapojených institucí i délky trvání - 6,5 roku. Projekt je zaměřen na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho prohlubování v České republice. Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí a kromě ČHMÚ je do řešení zapojena řada dalších odborných institucí: Česká geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a PROGEO, s. r. o.
  Projekt bude prezentován pod názvem PERUN, který vznikl zkrácením anglického Prediction, Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impacts of drought and climate change for Czechia.


  Čtěte více (dokument pdf).  15.10.2020

  Tisková zpráva


  Projekt ARAMIS


  V rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, který je administrován Technologickou agenturou ČR (TA ČR), vzniká unikátní výzkumné centrum ARAMIS („Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší” / „Air quality Research, Assessment and Monitoring Integrated System”). Toto centrum sdružuje klíčové experty z rezortních organizací v oblasti životního prostředí, vysokých škol a akademie věd a disponuje špičkovým vybavením a infrastrukturou mateřských institucí.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).
  13.10.2020

  Tisková zpráva


  Potvrzujeme doposud výjimečně kvalitní ovzduší v roce 2020


  Vyhodnocení kvality ovzduší za první tři čtvrtinu roku 2020 hovoří o výjimečném stavu. Ve srovnání s celkovým průměrem za roky 2015 až 2019 byly na hodnocených stanicích (různého typu od dopravních městských až po pozaďové venkovské) po celé České republice koncentrace nižší v průměru o 24% (PM10), 30% (PM2,5), 24% (NOx) a 21% (NO2).


  Kvalitu ovzduší v roce 2020 ovlivnily příznivé rozptylové podmínky, nouzový stav a dlouhodobý pokles emisí. Je to tedy kombinace přírodních podmínek a chování člověka (nižší doprava, postupné snižování emisí apod.).  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Sucho

Aktuality


  23.11.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 10-2020

  K dispozici je 10. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci říjnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informaci o Povodňové situaci v druhé dekádě měsíce října v povodí Odry, horní Moravy a Bečvy.


  18.11.2020

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 5. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”.
  Hlavní články v čísle:

  1. Vybrané případy supercelárních bouří za roky 2018 a 2019 pohledem dopplerovských polarimetrických radarů
  2. Are rainfall extremes becoming non-stationary due to global warming? A case-study from Slovakia
  3. Internet věcí a crowdsourcing v meteorologii a klimatologii

   


  11.11.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za říjen 2020 naleznete zde.


  27.10.2020

  Systém sběru, zpracování a hodnocení dat – nový metodický materiál

  Úsek kvality ovzduší v rámci Českého hydrometeorologického ústavu vydává nový metodický materiál. Je zde popsán systém sběru, zpracování a hodnocení dat z oblasti kvality ovzduší, emisí skleníkových plynů a atmosférické depozice. Tyto informace byly doposud součástí pravidelných dokumentů vydávaných úsekem kvality ovzduší, nyní je dokument poprvé publikován samostatně. Počítáme s pravidelnou roční aktualizací. Nový materiál je dostupný zde:
  http://nakladatelstvi.chmi.cz.


  23.10.2020

  Minimální vodní stavy Labe v záznamu hladových kamenů

  Autorskému týmu ČHMÚ vyšel v časopisu Climate of the Past článek zaměřený na problematiku hladových kamenů jako zdroje dat o suchu v minulosti.

  Více informací o článku zde.>> Archiv

Eumetsat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.