Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Nabídky zaměstnání -

Český hydrometeorologický ústav Praha, úsek meteorologie a klimatologie

nabízí volnou pozici:

Asistent/ka náměstka pro meteorologii a klimatologii

Popis činnosti:
 • podpora práce náměstka v organizačních a koordinačních záležitostech
 • zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend v úseku meteorologie a klimatologie
 • zajištění spisové služby úseku
 • evidence uzavřených dodavatelských a odběratelských smluv
 • organizační zajištění porad, jednání a jiných odborných akcí
Požadujeme:
 • vzdělání: SŠ
 • praxe: min. 3 roky

Ostatní předpoklady:

 • organizační a komunikační schopnosti
 • pečlivost a schopnost samostatné práce
 • znalost práce na PC (MS Office, specializované programy)
 • znalost anglického jazyka - pasivní nutná (aktívní výhodou)

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete nejpozději 26. 2. 2017 elektronicky na e-mailovou adresu jana.nedbalova@chmi.cz. Vybraní zájemci budou vyzváni k osobnímu pohovoru.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plat a odměna podle NV č. 564/2006 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), tj. základní tarifní mzda 12 840 až 19 310 Kč (podle délky praxe) s možností osobního hodnocení po zapracování
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (závodní stravování, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
1. 4. 2017 nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Jana Nedbalová, e-mail: jana.nedbalova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Pracovník interního auditu a kontroly

Popis činnosti:
 • Interní audity /plánování, provádění a vyhodnocování/ + konzultace a školení
 • Externí audit /příprava a spolupráce při provádění externího audit normy ISO 9001:2015/
 • Kontroly /plánování, provádění a vyhodnocení/
Požadujeme:
 • Vzdělání úplné SŠ, VŠ
 • Nejméně 2 roky praxe v oblasti interních auditů a kontroly
 • Znalost zákona č. 32O/2001 Sb., o kontrole a prováděcí Vyhlášky 416/2004 Sb.
 • Dobrá znalost práce na počítači
 • Organizační schopnosti a samostatné rozhodování
 • Komunikační dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu
 • Odolnost proti stresu
 • Řidičský průkaz

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete nejpozději do 21. 2. 2017 na adresu: 
ČHMÚ, Jiráňová Ludmila, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany, nebo na jiranova@chmi.cz.

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • plat a odměna podle zákona č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb. v T11
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Praha 4 – Komořany
Na Šabatce 17
 

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Kontakt: Jiráňová Ludmila, útvar interního auditu a kontroly, tel.: 244032703, mobil 605232626

Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení

na místo

ředitele pobočky ČHMÚ Brno

Popis činnosti:
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického směru se vztahem k oborům působnosti ústavu
 • dobrá znalost anglického jazyka (certifikát úrovně znalosti výhodou)
 • minimálně 10 let praxe
 • praxe ve vedoucí funkci a orientace v ekonomické a personální oblasti
 • dobré komunikační schopnosti
 • řidičský průkaz B
 • občanská bezúhonnost a předpoklady pro řídící funkci podle zákona č. 451/1991 Sb.

Obsah přihlášky:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.
 • výpis z trestního rejstříku
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Při vlastním výběrovém řízení bude požadována presentace představy o řízení pobočky ČHMÚ Brno. ČHMÚ si vyhrazuje právo upravit požadavky výběrového řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Písemné přihlášky zašlete nejpozději do 17. února 2017 na adresu:
Český hydrometeorologický ústav
personální agenda – výběrové řízení ŘP Brno
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany
 

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Pobočka Brno
Kroftova 2578/43
616 67 Brno
 

Datum nástupu:
duben 2017, nebo podle dohody
Kontakt:
RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., tel.: 541 421 020, e-mail: roznovsky@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Praha

nabízí volnou pozici

Odborný knihovník, Středisko informačních služeb – Specializovaná knihovna

Popis činnosti:
 • knihovnické a specializované služby
 • informační vzdělávání uživatelů knihovny
 • práce v knihovnickém systému VERBIS
 • katalogizace dle pravidel RDA
 • využívání elektronických informačních zdrojů
 • jazykové korektury
Požadujeme:
 • knihovnické vzdělání (VŠ, VOŠ), praxe v knihovně (minimálně 5 let)
 • znalost knihovnického prostředí
 • schopnost samostatné a tvůrčí práce s PC
 • znalost práce s informačními zdroji
 • znalost katalogizačních pravidel RDA výhodou
 • výborná znalost českého jazyka, znalost ČSN ISO 690
 • znalost anglického jazyka výhodou
 • řidičský průkaz B (služební cesty)

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na mailovou adresu suvarinova@chmi.cz, příp. na výše uvedenou adresu pracoviště, k rukám ved. SIS Olgy Šuvarinové.
Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plat a odměna podle NV ČR č. 564/2006 Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (závodní stravování, příspěvek FKSP)
 • dovolená 5 týdnů
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17/2050
143 06 Praha 4-Komořany

Datum nástupu:
únor 2017, nebo dle dohody
Kontakt:
Olga Šuvarinová, telefon: 244 032 724, e-mail: suvarinova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav - Úsek informatiky

hledá vhodné kandidáty na pozice

Pracovník správy informačních technologií

Popis činnosti:

Volné pracovní pozice zahrnují práce na dohledu, správě a rozvoji informačního a výpočetního zázemí ČHMÚ.

Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v oboru ICT podmínkou
 • znalost anglického jazyka minimálně na pasivní úrovni, znalost dalších jazyků výhodou
 • samostatnost, aktivní přístup k práci, ochotu a schopnost učit se nové věci a uvádět je do praxe
 • zájem o dlouhodobé působení a osobní rozvoj v oboru ICT

Z dalších požadavků musí žadatel o zaměstnání splnit alespoň jeden, splnění více než jednoho požadavku nebo platná certifikace pro danou oblast nebo produkt je výhodou.

 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí serverových a desktopových produktů Microsoft (Server, Windows 7, 8.1, 10, Office) a nástrojů pro centralizovanou vzdálenou správu desktopového prostředí
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) serverového prostředí Unix (Solaris, Linux) a znalost úložných diskových a páskových technologií a jejich správy
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí desktopových produktů Linux a nástrojů pro centralizovanou vzdálenou správu desktopového prostředí
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) virtualizačních technologií (KVM, VMware, Microsoft)
 • znalost prostředků pro softwarový audit, detailní orientace v licenčních modelech významných výrobců software
 • výborná znalost (konfigurace, správa) prostředí databáze Oracle (12c)
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí, aplikací a dat GIS (ESRI) ukládaných v prostředí databáze Oracle
 • znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti ICT, auditních a dohledových systémů, identifikace a zvládání bezpečnostních incidentů v ICT
 • znalosti síťových struktur LAN/WAN, síťových prvků, protokolů (Cisco)
 • zkušenosti s vedením rozvojových projektů ICT
 • zkušenosti s vedením kolektivu pracovníků ICT především v oblasti provozu technologií ICT, aplikací, technické podpory uživatelů
 • lektorské zkušenosti
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Kontakt a adresa pro zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu:
Ing. Pavel Gál, náměstek ředitele pro informatiku, 244 032 100, e-mail: pavel.gal@chmi.cz

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plný úvazek
 • pružná pracovní doba
 • zázemí státní instituce, stravování, vzdělávání, 5 týdnů dovolené, příspěvek FKSP
 • plat a odměna podle NV ČR č. 564/2006 Sb. (příloha 1) a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • zajímavou práci
 • místa jsou vhodná i pro absolventy magisterského studia
Pracoviště:
Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Pavel Gál, náměstek ředitele pro informatiku, 244 032 100, e-mail: pavel.gal@chmi.cz.

Český hydrometeorologický ústav, Úsek ředitele

nabízí volnou pozici:

Manažer a architekt kybernetické bezpečnosti

Popis činnosti:
Požadujeme:
 • VŠ v oboru ICT
 • platný certifikát Manažera informační bezpečnosti s alespoň tříletou praxí
 • zkušenosti s rozvojem ICT, správou a managementem bezpečnosti
 • dobré komunikační schopnosti, samostatnost, důslednost, pečlivost, zodpovědnost
 • aktivní AJ
 • osvědčení fyzické osoby, pro stupeň utajení "DŮVĚRNÉ" (v případě, že kandidát nebude tento požadavek splňovat, musí toto osvědčení předložit v průběhu zkušební doby, pokud nebude předloženo, bude to důvodem k rozvázání pracovního poměru ve zkušební době)

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem praxe zasílejte na e-mailovou adresu sparlinek@chmi.cz.

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností kontaktů v zahraničí
 • plat a odměna podle NV  č. 564/2006 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
 • závodní stravování, pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
Pracoviště:
Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Jan Šparlinek, 244 032 707, sparlinek@chmi.cz