Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Nabídky zaměstnání -

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Účetní – materiálová účetní

Popis činnosti:
 • Účtování o stavu a pohybu DHM, DNM
 • Účtování o stavu a pohybu materiálových zásob, DDHM, DDNM
 • Kontroly a účtování faktur na pořízení DHM a TZ
 • Kontrola zatříďování majetku do odpisových skupin
 • Zaúčtování účetních odpisů
 • Evidence majetku, majetkové dotace, transfery
 • Příprava podkladů pro účetní závěrku, inventarizace
 • Tvorba investičního plánu
Požadujeme:
 • Vzdělání úplné SŠ/VŠ
 • Praxe v příspěvkové organizaci vítána
 • Dobrá znalost práce na počítači, znalost  programu VEMA výhodou
 • Organizační schopnosti a samostatné rozhodování
 • Komunikační dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte do 30.8.2018 na adresu:
ČHMÚ-personální agenda
Na Šabatce 17
1430 06 Praha 4 – Komořany

nebo e-mail: vera.malkova@chmi.cz.

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • zajímavou práci
 • plat a odměna podle zákona č. 262/2006 Sb. a NV č. 341/2017 Sb. (př.1)
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP, 5 dní indispozičního volna), jazyková výuka
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
Praha 4 – Komořany
 

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Ing. Věra Málková, e-mail: vera.malkova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Kalibrační laboratoř imisí/Centrální laboratoře imisí, Praha-Libuš

Hledá pracovníka/pracovnici na pozici:

manažer jakosti

Popis činnosti:
 • Odpovědnost za systém managementu kvality v kalibrační a zkušební laboratoři
 • Přímé řízení interních auditorů a provádění interních auditů na akreditovaných pracovištích
 • Příprava a spolupráce při provádění externích auditů ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025
 • Metodická a kontrolní činnost interních auditorů a zástupců manažera jakosti v laboratořích
   
Požadujeme:
 • Vzdělání VŠ technického směru
 • Nejméně 3 roky praxe, z toho alespoň 2 roky v oboru zabezpečování systému managementu
 • Znalost ČSN EN ISO/IEC 17025 a akreditačních předpisů
 • Organizační schopnosti a samostatné rozhodování
 • Komunikační dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu
 • Pečlivost a odpovědný přístup
 • Odhodlanost pracovat, ochotu a schopnost učit se nové věci
 • Dobrou znalost práce na počítači (MS Office)
 • Odolnost proti stresu a optimismus
 • Znalost anglického jazyka alespoň na pasivní úrovni
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řízení)
 • Znalost práce v chemické laboratoři výhodou

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete na email irena.braunova@chmi.cz nebo rychliks@chmi.cz anebo na adresu ČHMÚ, Irena Braunova nebo Štěpán Rychlík, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany

Odesláním dokladů, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • Plný úvazek
 • Pružná pracovní doba
 • Zajímavou a tvůrčí práci v mladém kolektivu
 • Zázemí státní instituce (závodní stravování, 5 týdnů dovolené, vzdělávání, příspěvek FKSP, indispoziční volno, sportovní vyžití)
 • Plat podle NV č. 341/2017 Sb. (příloha 1) a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Generála Šišky 942/1
142 00 Praha 4

Datum nástupu:
Nejdříve 1. 9. 2018
Kontakt:
E-mail: irena.braunova@chmi.cz nebo rychliks@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Oddělení ochrany čistoty ovzduší, Centrální laboratoře imisí Praha-Libuš

Hledá pracovníka/pracovnici na pozici:

Chemik-analytik

Popis činnosti:

Práce v analytické laboratoři stanovující koncentrace znečišťujících látek v ovzduší (spektrální metody – AAS, ICP-MS, a další – včetně jim předcházejících úprav vzorků)

Požadujeme:
 • VŠ chemického nebo přírodovědného zaměření
 • znalost práce v chemické laboratoři
 • praxe na AAS, (ICP-MS) výhodou
 • znalost akreditačních předpisů a problematiky zabezpečení kvality v laboratoři výhodou
 • pečlivost a odpovědný přístup
 • znalost anglického jazyka alespoň na pasivní úrovni
 • odhodlanost pracovat a učit se novým dovednostem
 • schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita, práce v týmu
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office…)
 • optimismus

Odesláním dokladů, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • odpovídající platové ohodnocení (tarifní)
 • zaměstnanecké výhody (závodní stravování, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecký příspěvek z FKSP (např. na rekreaci (i pro děti), kulturu…)
 • smlouvu na dobu určitou (po dobu rodičovské dovolené, předpoklad do konce srpna 2019 s možností prodloužení v případě pokračování RD)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Centrální laboratoře imisí
Generála Šišky 942
Praha-Libuš 

Datum nástupu:
předpoklad – září 2018
Kontakt:
J. Adamová, e-mail: jana.adamova(at)chmi.cz, tel.: 244 033 482, Š. Rychlík, e-mail: rychliks(at)chmi.cz, tel.: 244 033 503

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Manažer komunikace ČHMU

Popis činnosti:
 • Sestavení a řízení komunikačního týmu ČHMU, který bude zodpovědný za komunikaci v relevantních komunikačních kanálech (média, sociální sítě, web, atd.)
 • Příprava komunikační strategie a plánu, proaktivní vyhledávání komunikačních témat
 • Koordinace vnější i vnitřní komunikace pro všechny pobočky ČHMÚ a centrální pracoviště
 • Koordinace probíhajících komunikačních aktivit, reklamních kampaní, mediálních plánů, tiskových zpráv
 • Zajištění komunikace s médii
 • Řízení rozpočtu na tyto aktivity
Požadujeme:
 • 3-5 let praxe s vedením komunikačního týmu
 • Zkušenost práce s médii (komunikační plány, tiskové konference, tiskové zprávy, atd.)
 • Zkušenost spolupráce s agenturami (reklamní, sociální média, aj.)
 • Znalost AJ slovem i písmem
 • Občanská bezúhonnost, etické chování, časová flexibilita

Odesláním dokladů, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • Mimořádnou možnost podílet se na vytváření komunikační identity organizace s mimořádným společenským i vědeckým přesahem
 • Možnost od základu sestavit efektivně fungující komunikační tým
 • Pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování, příspěvek FKSP
 • plat a odměna podle NV ČR č. 341/2017 Sb. (příloha 1) a ZP ČR č. 262/2006 Sb. plus osobní příplatek
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
Ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Věra Málková, e-mail: vera.malkova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav Praha

Nabízí volnou pozici:

Pracovník interního auditu a kontroly

Popis činnosti:
 • Interní audity (plánování, provádění a vyhodnocování) + konzultace a školení
 • Externí audit (příprava a spolupráce při provádění externího auditu normy ISO 9001:2015)
 • Kontroly (plánování, provádění a vyhodnocení)
Požadujeme:
 • Vzdělání úplné SŠ, VŠ
 • Nejméně 2 roky praxe v oblasti interních auditů a kontroly
 • Znalost zákona č. 32O/2001 Sb., o kontrole a prováděcí Vyhlášky 416/2004 Sb.
 • Dobrá znalost práce na počítači
 • Organizační schopnosti a samostatné rozhodování
 • Komunikační dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu
 • Odolnost proti stresu
 • Řidičský průkaz

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete na adresu: 
ČHMÚ, Ing. Věra Málková, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany, nebo na e-mail vera.malkova@chmi.cz.
 

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • plat a odměna podle zákona č. 262/2006 Sb. a NV č. 341/2017 Sb. (příloha 1) v T11
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Praha 4 – Komořany
Na Šabatce 17

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Ing. Věra Málková, e-mail: vera.malkova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav Praha

nabízí volnou pozici

referent oddělení práce a mzdy

Popis činnosti:
 • zpracování agendy projektů v oblasti platů
 • příprava podkladů pro finanční vypořádání projektů
 • kontrola čerpání prostředků na platy dle pravidel jednotlivých poskytovatelů účelových a institucionárních podpor
 • příprava podkladů pro finanční účtárnu a oddělení plánu a financování
 • sledování legislativních změn
 • spolupráce s vedoucími řešitelských týmů a vedoucími ostatních úseků
Požadujeme:
 • ukončené SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
 • minimálně 3 roky praxe v personální/mzdové oblasti
 • zkušenost s agendou grantů v oblasti vědy a výzkumu výhodou
 • znalost Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, problematiky daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění 
 • uživatelská znalost MS Office (zpracování tabulek)
 • znalost práce s programem VEMA PAM výhodou
 • organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost a zodpovědnost

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem zasílejte na adresu:
ČHMÚ- personální agenda
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 Komořany
nebo e-mail: vera.malkova@chmi.cz
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 341/2017 Sb. (příloha 1)
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP, 5 dnů indispozičního volna)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav Praha
Praha 4 Komořany
Na Šabatce 2050/17

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Ing. Věra Málková, e-mail: vera.malkova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Oddělení modelování a expertiz

hledá pracovníka na plný/částečný úvazek na dobu určitou

Vědecký a výzkumný pracovník modelování kvality ovzduší

Popis činnosti:
 • příprava vstupů a zpracování výstupů modelů kvality ovzduší
 • zpracování a statistické hodnocení dat
 • zpracovávání zpráv a posudků
 • zapojení do ostatních činností oddělení dle potřeby. Činnosti oddělení zahrnují např.:
  • přípravu modelových podkladů pro každoroční hodnocení kvality ovzduší v ČR
  • navrhování a ověřování opatření ke zlepšení kvality ovzduší
  • zpracování rozptylových studií
  • vývoj nových metod (např. mapování kombinující modelové výstupy a měření – staniční a satelitní data)
  • vývoj software (emisní procesor pro modely kvality ovzduší, rozptylové modely adt.)
  • účast na řešení (mezi)národních projektů
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání fyzikálně-matematického / technického směru podmínkou
 • znalosti z oblasti meteorologie prostředí / statistického zapracování dat / ochrany životního výhodou
 • znalost některého z programovacích jazyků (např. R, Python, fortran apod.)
 • základní obeznámenost s prací v OS Linux a příkazovou řádkou
 • připravenost a ochota vzdělávat se a učit se novým věcem
 • angličtina – aktivní znalost (nutnost studia odborných textů)
 • zájem o dlouhodobé působení a rozvoj v oboru
 • samostatnost
 • místo je vhodné i pro studenty / čerstvé absolventy magisterského, resp. inženýrského studia

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plný (příp. částečný) úvazek na dobu určitou (předpoklad do května 2020; další vývoj záleží na získaných projektech a personální situaci na oddělení)
 • příjemný a mladý kolektiv
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (dovolená 5 týdnů, indispoziční volno až 5 dnů, závodní stravování, příspěvek FKSP)
 • plat a odměna podle NV č. 341/2017 Sb. (příloha 1) a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • v případě zapojení do řešených projektů odpovídající platové ohodnocení
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2199/2a
143 00  Praha 412 - Komořany

Datum nástupu:
Okamžitě nebo dle dohody
Kontakt:
Mgr. Ondřej Vlček, vedoucí OME ČHMÚ, vlcek@chmi.cz, 244 03 2488

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Odborný pracovník skupiny veřejných zakázek v oddělení obchodu a marketingu

Popis činnosti:
 • odborné práce veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek v oblasti e-tržiště a veřejných zakázek malého rozsahu
 • příprava a zpracování zadávacích řízení veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek, kontrola a vkládání dokumentů na profilu zadavatele
 • příprava smluvních vztahů
Požadujeme:
 • úplné SŠ, VŠ vzdělání
 • nejméně 2 roky praxe v oblasti veřejných zakázek a smluvních vztahů, praktická zkušenost se samostatnou realizací zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.(137/2006 Sb.)
 • dobrá znalost práce na počítači, znalost AJ výhodou
 • výhodou je znalost problematiky příspěvkové organizace
 • organizační schopnosti, komunikační dovednosti
 • nekonfliktnost, schopnost pracovat v týmu a odolnost proti stresu
 • samostatné rozhodování, proaktivní přístup k problematice oddělení

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete na adresu: 
ČHMÚ- personální agenda
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 Komořany
nebo e-mail: vit.pekarek@chmi.cz
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 341/2017 Sb. (příloha 1), v T11
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP, příspěvek na jazykovou výuku)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav Praha
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Ing. Vít Pekárek, Ph.D., ved. odd. obchodu a marketingu, tel.: 244 032 712, e-mail: vit.pekarek@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav - Úsek informatiky

hledá vhodné kandidáty na pozice

Pracovník správy informačních technologií

Popis činnosti:

Volné pracovní pozice zahrnují práce na dohledu, správě a rozvoji informačního a výpočetního zázemí ČHMÚ.

Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v oboru ICT podmínkou
 • znalost anglického jazyka minimálně na pasivní úrovni, znalost dalších jazyků výhodou
 • samostatnost, aktivní přístup k práci, ochotu a schopnost učit se nové věci a uvádět je do praxe
 • zájem o dlouhodobé působení a osobní rozvoj v oboru ICT

Z dalších požadavků musí žadatel o zaměstnání splnit alespoň jeden, splnění více než jednoho požadavku nebo platná certifikace pro danou oblast nebo produkt je výhodou.

 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí serverových a desktopových produktů Microsoft (Server, Windows 7, 8.1, 10, Office) a nástrojů pro centralizovanou vzdálenou správu desktopového prostředí
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) serverového prostředí Unix (Solaris, Linux) a znalost úložných diskových a páskových technologií a jejich správy
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí desktopových produktů Linux a nástrojů pro centralizovanou vzdálenou správu desktopového prostředí
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) virtualizačních technologií (KVM, VMware, Microsoft)
 • znalost prostředků pro softwarový audit, detailní orientace v licenčních modelech významných výrobců software
 • výborná znalost (konfigurace, správa) prostředí databáze Oracle (12c)
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí, aplikací a dat GIS (ESRI) ukládaných v prostředí databáze Oracle
 • znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti ICT, auditních a dohledových systémů, identifikace a zvládání bezpečnostních incidentů v ICT
 • znalosti síťových struktur LAN/WAN, síťových prvků, protokolů (Cisco)
 • zkušenosti s vedením rozvojových projektů ICT
 • zkušenosti s vedením kolektivu pracovníků ICT především v oblasti provozu technologií ICT, aplikací, technické podpory uživatelů
 • lektorské zkušenosti
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Kontakt a adresa pro zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu: Ing. Petr Bouška, Ph.D., náměstek ředitele pro informatiku, 244 032 100, e-mail: petr.bouska@chmi.cz Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plný úvazek
 • pružná pracovní doba
 • zázemí státní instituce, stravování, vzdělávání, 5 týdnů dovolené, příspěvek FKSP
 • plat a odměna podle NV č. 341/2017 Sb. (příloha 1) a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • zajímavou práci
 • místa jsou vhodná i pro absolventy magisterského studia
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav Praha
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Petr Bouška, Ph.D., náměstek ředitele pro informatiku, 244 032 100, e-mail: petr.bouska@chmi.cz.

Český hydrometeorologický ústav, Úsek ředitele

nabízí volnou pozici:

Manažer a architekt kybernetické bezpečnosti

Popis činnosti:
Požadujeme:
 • VŠ v oboru ICT
 • platný certifikát Manažera informační bezpečnosti s alespoň tříletou praxí
 • zkušenosti s rozvojem ICT, správou a managementem bezpečnosti
 • dobré komunikační schopnosti, samostatnost, důslednost, pečlivost, zodpovědnost
 • aktivní AJ
 • osvědčení fyzické osoby, pro stupeň utajení "DŮVĚRNÉ" (v případě, že kandidát nebude tento požadavek splňovat, musí toto osvědčení předložit v průběhu zkušební doby, pokud nebude předloženo, bude to důvodem k rozvázání pracovního poměru ve zkušební době)

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem praxe zasílejte na e-mailovou adresu sparlinek@chmi.cz.

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností kontaktů v zahraničí
 • plat a odměna podle NV č. 341/2017 Sb. (příloha 1) a zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
 • závodní stravování, pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav Praha
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Jan Šparlinek, 244 032 707, sparlinek@chmi.cz