Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Nabídky zaměstnání -

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Technik imisního monitoringu

Popis činnosti:
 • provádí obsluhu a údržbu měřících stanic a měřících vozů
 • práce s měřící technikou
Požadujeme:
 • SŠ, technického směru, praxe 1 rok (kvalifikace pro vyhl. 50/1978 § 6)
 • řidičský průkaz B
 • práce s měřící technikou
 • schopnost manipulace s měřícími přístroji a tlakovými láhvemi do 30 kg

Ostatní předpoklady:

 • flexibilita, pečlivost, spolehlivost a schopnost samostatné práce
 • základní uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet)

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zasílejte na e-mailovou adresu silhavy@chmi.cz.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • plat podle NV ČR č. 564/2006 Sb. v platném znění (Příloha č. 1  nařízení vlády č. 564/2006 Sb, platová třída 9)
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (dovolená 5 týdnů, příspěvek FKSP, závodní stravování)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk

Datum nástupu:
dohodou
Kontakt:
Jan Šilhavý - silhavy@chmi.cz, tel. 244033467, 737276744

Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Oddělení modelování a expertiz

nabízí volnou pozici:

Vědecký a výzkumný pracovník na plný/částečný úvazek na dobu určitou

Popis činnosti:
 • příprava vstupů a zpracování výstupů modelů kvality ovzduší
 • zpracování a statistické hodnocení dat
 • zpracovávání zpráv a posudků
 • zapojení do ostatních činností oddělení dle potřeby. Činnosti oddělení zahrnují např.:
  • přípravu modelových podkladů pro každoroční hodnocení kvality ovzduší v ČR
  • navrhování a ověřování opatření ke zlepšení kvality ovzduší
  • zpracování rozptylových studií
  • vývoj nových metod (např. mapování kombinující modelové výstupy a měření – staniční a satelitní data)
  • vývoj software (emisní procesor pro modely kvality ovzduší, rozptylové modely atd.)
  • účast na řešení (mezi)národních projektů
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání fyzikálně-matematického / technického směru podmínkou
 • znalosti z oblasti meteorologie prostředí / statistického zapracování dat / ochrany životního výhodou
 • znalost některého z programovacích jazyků (např. R, Python, fortran apod.)
 • základní obeznámenost s prací v OS Linux a příkazovou řádkou
 • připravenost a ochota vzdělávat se a učit se novým věcem
 • angličtina – aktivní znalost (nutnost studia odborných textů)
 • zájem o dlouhodobé působení a rozvoj v oboru
 • samostatnost
 • místo je vhodné i pro absolventy magisterského studia

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plný (příp. částečný) úvazek na dobu určitou (předpoklad do května 2019; další vývoj záleží na získaných projektech a personální situaci na oddělení)
 • příjemný a mladý kolektiv
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (dovolená 5 týdnů, indispoziční volno až 5 dnů, závodní stravování, příspěvek FKSP)
 • plat a odměna podle NV ČR č. 564/2006 Sb. (příloha 1) a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • v případě zapojení do řešených projektů odpovídající platové ohodnocení
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2199/2a
143 00  Praha 412 - Komořany

Datum nástupu:
Okamžitě nebo dle dohody
Kontakt:
Mgr. Ondřej Vlček, vedoucí OME ČHMÚ, vlcek@chmi.cz, 244 03 2488

Český hydrometeorologický ústav, Odbor jakosti vod Úseku hydrologie

nabízí volnou pozici:

odborný pracovník v oddělení monitoringu pevných matric

Popis činnosti:
 • samostatné řešení úkolů v oboru jakosti povrchových vod se zaměřením na monitoring pevných matric (sedimenty, plaveniny, biota), statistické zpracování dat
 • provádění terénních měření, odběrů vzorků, servis měřících přístrojů
Požadujeme:
 • VŠ (přírodovědného nebo technického zaměření)
 • Práce s PC, Microsoft Office, GIS, STATISTICA
 • Znalost anglického jazyka
 • Zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, dobrou komunikační schopnost, flexibilitu
 • Aktivní přístup ke zvyšování osobní kvalifikace
 • Řidičský průkaz skupiny B

Písemné přihlášky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zasílejte na adresu: Český hydrometeorologický ústav, RNDr. Jarmila Halířová, Kroftova 43, 616 67 Brno nebo e-mailem na adresu: jarmila.halirova@chmi.cz. Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Zajímavou a tvůrčí práci
 • Možnost odborného růstu
 • Platové zařazení – NV ČR č. 340/2017 Sb. (pro veřejnou správu), základní tarifní mzda 12. platové třídy (podle délky praxe) s možností osobního hodnocení po zapracování
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zaměstnanecké výhody: závodní stravování, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů, příspěvek na penzijní spoření, 5 dní indispozičního volna
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav Pobočka-Brno
Kroftova 43
616 67 Brno
 

Datum nástupu:
od 1. ledna 2018 nebo dle dohody
Kontakt:
RNDr. Jarmila Halířová, e-mail: jarmila.halirova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav Pobočka-Brno, oddělení hydrologie

hledá pracovníka na pozici

hydrologa ve skupině aplikované hydrologie

Popis činnosti:
 • samostatné řešení hydrologických úkolů
 • zpracování a poskytování odborných posudků o stavu hydrosféry
Požadujeme:
 • VŠ (technického zaměření, geografie)
 • Znalost anglického jazyka
 • Práce s PC, Microsoft Office, GIS
 • Schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita
 • Aktivní přístup k zvyšování osobní kvalifikace
 • Řidičský průkaz

Písemné přihlášky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete na adresu: Český hydrometeorologický ústav,  Ing. Eva Soukalová – vedoucí OH, Kroftova 43, 616 67 Brno nebo e-mailem na adresu: eva.soukalova@chmi.cz. Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění , souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Zajímavou  a tvůrčí práci
 • Možnost odborného růstu
 • závodní stravování, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů, příspěvek na penzijní spoření, 5 dní indispozičního volna
 • Pružnou pracovní doba
 • Platové zařazení – NV ČR č. 340/2017 Sb. (pro veřejnou správu)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav Pobočka-Brno
Kroftova 43
616 67 Brno
 

Datum nástupu:
Možný od 1. ledna 2018 nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Eva Soukalová, e-mail: eva.soukalova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav Praha, Úsek meteorologie a klimatologie

nabízí volnou pozici:

Metrolog - technik

Popis činnosti:

Práce a činnosti vycházející z požadavků na akreditované kalibrační laboratoře, kalibrace měřidel vlhkosti, proudění vzduchu (akreditovaná činnost) a srážek (neakreditovaná činnost), manipulace s měřidly, metrologická kontrola zpracování, kalibračních protokolů.
 

Požadujeme:
 • vzdělání: ÚS/vyuč. technického zaměření a certifikace pracovníka v metrologi výhodou
 • pečlivost, spolehlivost a odpovědný přístup
 • schopnost komunikace
 • základní znalosti práce s PC (alespoň v rozsahu internet, e-mail, MS Office)
 • navrhování podnětů ke zlepšování a zvyšování efektivnosti činnosti laboratoře
 • aktivní přístup k zvyšování osobní kvalifikace

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zasílejte do 15.11.2017 elektronicky na e-mailovou adresu zdenek.antos@chmi.cz. Vybraní zájemci budou vyzváni k osobnímu pohovoru.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění , souhlas se zpracováním osobních údajú obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • plat a odměna podle NV č.564/2006 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb.(zákoník práce), t.j základní tarifní mzda 8. platové třídy Kč 15.450,- až 23.230,- (podle délky praxe) s možností osobního hodnocení po zapracování
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (závodní stravování, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů, příspěvek na penzijní spoření, 5 dní indispozičního volna)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav 
Generála Šišky 942
Praha 4 – Kamýk

Datum nástupu:
nejdříve od 1.11.2017
Kontakt:
Ing. Zdeněk Antoš, e-mail: zdenek.antos@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Národní inventarizační systém

nabízí volnou pozici:

Pracovník ochrany čistoty ovzduší

Popis činnosti:

Koordinace kontrolních procedur inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů, spolupráce při zpracování a detailních kontrolách emisí skleníkových plynů vzniklých z nakládání s Odpady, spolupráce na koordinaci celkové inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů
 

Požadujeme:
 • VŠ technického nebo přírodovědného zaměření, výhodou přehled v oblasti ochrany ovzduší, emisí
 • znalost práce na PC (MS Office, pokročilá znalost MS Excel), schopnost naučit se specializované programy
 • AKTIVNÍ AJ (účast na jednáních European Commission, Directorate A – International and Climate Strategy a UNFCCC (COP, IPCC))
 • dobré komunikační schopnosti, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, ochota účastnit se zahraničních pracovních cest
 • výhodou zkušenost se statistickou analýzou dat a s hromadným zpracováním dat

Strukturované životopisy s přehledem odborné praxe zasílejte na e-mailovou adresu eva.krtkova@chmi.cz
Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru.

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností kontaktů v zahraničí
 • spolupráce na přípravě národní inventarizace emisí skleníkových plynů
 • plat a odměna podle NV ČR č. 564/2006 Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • závodní stravování, pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (rekreace, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
 • plný úvazek (podle domluvy s možností zkráceného)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany
 

Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Eva Krtková, e-mail: eva.krtkova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav – Odbor letecké meteorologie – letiště Ostrava Mošnov

hledá vhodného kandidáta na pozici:

Letecký meteorologický pozorovatel

Popis činnosti:
 • Nepřetržité sledování stavu a vývoje meteorologických podmínek v prostoru letiště a jeho okolí
 • Sestavovat a vydávat pravidelné a mimořádné letecké meteorologické zprávy (METAR/SPECI)
 • Měření a pozorování meteorologických prvků
 • Vykonávat pravidelná pozorování pro synoptické účely dle metodiky OPSS ČHMÚ a sestavovat a odesílat pravidelné synoptické zprávy SYNOP
 • Provádět stanovená srovnávací měření podle metodiky OPSS ČHMÚ
 • Sestavovat a odesílat klimatická data
 • Směnný provoz
Požadujeme:
 • SŠ vzdělání
 • znalosti základů meteorologie, preferujeme nadšence v oboru
 • samostatnost, aktivní přístup k práci, ochotu a schopnost učit se nové věci
 • dobré komunikační schopnosti, schopnost týmové práce
 • bydliště v Moravskoslezském kraji

 

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zázemí příspěvkové organizace, příspěvek FKSP, 5 týdnů dovolené
 • plat a odměnu podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 278/2015 Sb v T9 (dle započitatelné praxe)
 • smlouvu na dobu neurčitou
Pracoviště:

Odbor letecké meteorologie ČHMÚ
Letecká meteorologická služebna 
letiště Ostrava-Mošnov
742 51 Mošnov

Datum nástupu:
od 1. 11. 2017
Kontakt:
ing. Roman Voženílek, e-mail: vozenilek@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav Praha

nabízí volnou pozici

ekonomický referent/(ka)

Popis činnosti:
 • příprava podkladů pro nové tuzemské a zahraniční granty
 • průběžná kontrola tuzemských a zahraničních grantů dle pravidel jednotlivých poskytovatelů účelových a institucionálních podpor
 • roční příprava finančního vypořádání projektů/grantů
 • příprava podkladů pro finanční a mzdovou účtárnu za oblast grantů/projektů
Požadujeme:
 • ukončené SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
 • minimálně 3 roky praxe z ekonomické oblasti
 • zkušenost s financováním tuzemských/zahraničních grantů v oblasti vědy a výzkumu a  orientace v legislativní problematice výhodou
 • uživatelská znalost MS Office (zpracování tabulek a grafů)
 • znalost anglického jazyka – úroveň B2
 • organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost a zodpovědnost
 • trestní bezúhonnost

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a motivačním dopisem přijímáme na adresu:
ČHMÚ - personální agenda
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 Komořany
nebo e-mail: hana.prihodova@chmi.cz.

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb.
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené + 5 dní zdravotního volna, závodní stravování, příspěvek z FKSP)
 • možnost zkráceného pracovního úvazku
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav Praha
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Ing. Hana Příhodová, e-mail: hana.prihodova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Praha - Libuš, Centrální laboratoře imisí

hledá bystrou pracovnici/pracovníka na pozici:

laborantka/laborant

Popis činnosti:

Práce v analytické laboratoři stanovující stopové koncentrace analytů ze vzorků ovzduší (především mineralizace vzorků ovzduší, vedení operativní evidence majetku, přijímání vzorků, mytí laboratorního nádobí a vzorkovacího materiálu včetně použití speciálního mycího automatu (myčky), provádění odběrů srážkových vod).

Požadujeme:
 • SŠ chemického nebo zdravotního zaměření
 • znalost práce v chemické laboratoři (s kyselinami a hydroxidy)
 • pečlivost, spolehlivost a odpovědný přístup (jsme akreditované pracoviště)
 • schopnost komunikace, samostatnost
 • znalost práce s PC (alespoň v rozsahu e-mail, internet, MS Office)
 • odhodlanost pracovat a optimismus

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • stabilní zaměstnání v příjemném prostředí ve státem zřízené organizaci
 • práci na 50% úvazek v moderně vybavené laboratoři
 • platové ohodnocení dle platných tabulek státních zaměstnanců (příloha č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění; https://www.pracomat.cz/poradna/pro-pracujici/228-platy-statnich-zamestnancu.html#plat_tab_1)
 • zaměstnanecké výhody (závodní stravování, pružná pracovní doba, zaměstnanecký příspěvek z FKSP)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav 
Generála Šišky 942
Praha 4 – Kamýk

Datum nástupu:
ihned nebo dle dohody
Kontakt:
J. Adamová – Centrální laboratoře imisí e-mail: jana.adamova@chmi.cz, tel.: 244 033 482

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Odborný pracovník skupiny veřejných zakázek v oddělení obchodu a marketingu

Popis činnosti:
 • odborné práce veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek v oblasti e-tržiště a veřejných zakázek malého rozsahu
 • příprava a zpracování zadávacích řízení veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek, kontrola a vkládání dokumentů na profilu zadavatele
 • příprava smluvních vztahů
Požadujeme:
 • úplné SŠ, VŠ vzdělání
 • nejméně 2 roky praxe v oblasti veřejných zakázek a smluvních vztahů, praktická zkušenost se samostatnou realizací zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.(137/2006 Sb.)
 • dobrá znalost práce na počítači, znalost AJ výhodou
 • výhodou je znalost problematiky příspěvkové organizace
 • organizační schopnosti, komunikační dovednosti
 • nekonfliktnost, schopnost pracovat v týmu a odolnost proti stresu
 • samostatné rozhodování, proaktivní přístup k problematice oddělení

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete nejpozději do 30. 11. 2017 na adresu: 
ČHMÚ- personální agenda
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 Komořany
nebo e-mail: vit.pekarek@chmi.cz
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb., v T11
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP, příspěvek na jazykovou výuku)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav Praha
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Ing. Vít Pekárek, Ph.D., ved. odd. obchodu a marketingu, tel.: 244 032 712, e-mail: vit.pekarek@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Účetní

Popis činnosti:
 • účtování o stavu a pohybu DHM, DNM
 • účtování o stavu a pohybu materiálových zásob, DDHM, DDNM
 • kontroly a účtování faktur na pořízení DHM a TZ
 • kontrola zatříďování majetku do odpisových skupin
 • zaúčtování účetních odpisů
 • evidence majetku, majetkové dotace, transfery
 • příprava podkladů pro účetní závěrku, inventarizace
 • tvorba investičního plánu

 

Požadujeme:
 • ukončené SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
 • praxe v příspěvkové organizaci vítána
 • uživatelská znalost MS Office na dobré úrovni
 • znalost práce s programem VEMA EKOS výhodou
 • organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost a zodpovědnost
 • trestní bezúhonnost

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zašlete na adresu: 
ČHMÚ- personální agenda
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 Komořany
nebo e-mail: vera.malkova@chmi.cz
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci
 • plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb.
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav Praha
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
Dle dohody.
Kontakt:
e-mail: vera.malkova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav - Úsek informatiky

hledá vhodné kandidáty na pozice

Pracovník správy informačních technologií

Popis činnosti:

Volné pracovní pozice zahrnují práce na dohledu, správě a rozvoji informačního a výpočetního zázemí ČHMÚ.

Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v oboru ICT podmínkou
 • znalost anglického jazyka minimálně na pasivní úrovni, znalost dalších jazyků výhodou
 • samostatnost, aktivní přístup k práci, ochotu a schopnost učit se nové věci a uvádět je do praxe
 • zájem o dlouhodobé působení a osobní rozvoj v oboru ICT

Z dalších požadavků musí žadatel o zaměstnání splnit alespoň jeden, splnění více než jednoho požadavku nebo platná certifikace pro danou oblast nebo produkt je výhodou.

 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí serverových a desktopových produktů Microsoft (Server, Windows 7, 8.1, 10, Office) a nástrojů pro centralizovanou vzdálenou správu desktopového prostředí
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) serverového prostředí Unix (Solaris, Linux) a znalost úložných diskových a páskových technologií a jejich správy
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí desktopových produktů Linux a nástrojů pro centralizovanou vzdálenou správu desktopového prostředí
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) virtualizačních technologií (KVM, VMware, Microsoft)
 • znalost prostředků pro softwarový audit, detailní orientace v licenčních modelech významných výrobců software
 • výborná znalost (konfigurace, správa) prostředí databáze Oracle (12c)
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí, aplikací a dat GIS (ESRI) ukládaných v prostředí databáze Oracle
 • znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti ICT, auditních a dohledových systémů, identifikace a zvládání bezpečnostních incidentů v ICT
 • znalosti síťových struktur LAN/WAN, síťových prvků, protokolů (Cisco)
 • zkušenosti s vedením rozvojových projektů ICT
 • zkušenosti s vedením kolektivu pracovníků ICT především v oblasti provozu technologií ICT, aplikací, technické podpory uživatelů
 • lektorské zkušenosti
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Kontakt a adresa pro zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu:
Ing. Pavel Gál, náměstek ředitele pro informatiku, 244 032 100, e-mail: pavel.gal@chmi.cz

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plný úvazek
 • pružná pracovní doba
 • zázemí státní instituce, stravování, vzdělávání, 5 týdnů dovolené, příspěvek FKSP
 • plat a odměna podle NV ČR č. 564/2006 Sb. (příloha 1) a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • zajímavou práci
 • místa jsou vhodná i pro absolventy magisterského studia
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav Praha
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Pavel Gál, náměstek ředitele pro informatiku, 244 032 100, e-mail: pavel.gal@chmi.cz.

Český hydrometeorologický ústav, Úsek ředitele

nabízí volnou pozici:

Manažer a architekt kybernetické bezpečnosti

Popis činnosti:
Požadujeme:
 • VŠ v oboru ICT
 • platný certifikát Manažera informační bezpečnosti s alespoň tříletou praxí
 • zkušenosti s rozvojem ICT, správou a managementem bezpečnosti
 • dobré komunikační schopnosti, samostatnost, důslednost, pečlivost, zodpovědnost
 • aktivní AJ
 • osvědčení fyzické osoby, pro stupeň utajení "DŮVĚRNÉ" (v případě, že kandidát nebude tento požadavek splňovat, musí toto osvědčení předložit v průběhu zkušební doby, pokud nebude předloženo, bude to důvodem k rozvázání pracovního poměru ve zkušební době)

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem praxe zasílejte na e-mailovou adresu sparlinek@chmi.cz.

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností kontaktů v zahraničí
 • plat a odměna podle NV  č. 564/2006 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
 • závodní stravování, pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav Praha
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Jan Šparlinek, 244 032 707, sparlinek@chmi.cz