Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Nabídky zaměstnání -

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Odborný pracovník skupiny veřejných zakázek ČHMÚ

Popis činnosti:
 • odborné práce veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek v oblasti e-tržiště a veřejných zakázek malého rozsahu včetně vkládání  souvisejících dokumentů a informací na profil zadavatele
 • příprava smluvních vztahů ve vazbě na realizované veřejné zakázky
Požadujeme:
 • Úplné SŠ, VŠ vzdělání
 • nejméně 2 roky praxe v oblasti veřejných zakázek a smluvních vztahů, praktická zkušenost  s realizací veřejných zakázek malého rozsahu dle interních předpisů organizace
 • výhodou je i praktická zkušenost se samostatnou realizací zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. (popř. dle zákona č. 134/2016 Sb.)
 • dobrá znalost práce na počítači
 • výhodou je znalost problematiky příspěvkové organizace
 • organizační schopnosti komunikační dovednosti
 • nekonfliktnost, schopnost pracovat v týmu a odolnost proti stresu
 • samostatné rozhodování, proaktivní přístup k problematice oddělení

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete nejpozději do 31. 1. 2017 na adresu: 
ČHMÚ- personální agenda
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 Komořany
nebo e-mail: vit.pekarek@chmi.cz


Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb., v T9
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP, příspěvek na jazykovou výuku)
Pracoviště:
Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Ing. Vít Pekárek, Ph.D., ved. odd. obchodu a marketingu, tel.: 244 032 712, e-mail: vit.pekarek@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Národní inventarizační systém

nabízí volnou pozici:

Pracovník ochrany čistoty ovzduší

Popis činnosti:

Zajištění kontrolních procedur inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů, spolupráce při zpracování a detailních kontrolách emisí skleníkových plynů vzniklých z nakládání s Odpady, spolupráce na koordinaci celkové inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů
 

Požadujeme:
 • VŠ technického nebo přírodovědného zaměření, výhodou přehled v oblasti ochrany ovzduší
 • znalost práce na PC (MS Office, pokročilá znalost MS Excel), schopnost naučit se specializované programy
 • AKTIVNÍ AJ (účast na jednáních European Commission, Directorate A – International and Climate Strategy a UNFCCC (COP, IPCC))
 • dobré komunikační schopnosti, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, ochota účastnit se zahraničních pracovních cest
 • výhodou zkušenost se statistickou analýzou dat a s hromadným zpracováním dat

Strukturované životopisy s přehledem odborné praxe zasílejte na e-mailovou adresu eva.krtkova@chmi.cz.
Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru.

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností kontaktů v zahraničí
 • spolupráce na přípravě národní inventarizace emisí skleníkových plynů
 • plat a odměna podle NV ČR č. 564/2006 Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • závodní stravování, pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (rekreace, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Eva Krtková, e-mail: eva.krtkova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

přijme pro své pracoviště v Ostravě VŠ na pozici

samostatný odborný pracovník ochrany čistoty ovzduší

Popis činnosti:
 • verifikace, zpracování a interpretace dat
 • práce v akreditovaném systému imisního monitoringu
 • hodnocení kvality ovzduší na základě smluv a objednávek, posudková činnost
 • spolupráce s odbornými oborovými organizacemi v ČR i v zahraničí
 • poskytování informací o kvalitě ovzduší (exkurze, prezentace, média)
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického směru
 • znalost zpracování výsledků měření
 • znalost statistických postupů hromadného zpracování dat
 • schopnost samostatné a tvůrčí práce s PC (MS Excel, MS Word, internet, obsluha účelových programů)
 • prezentační dovednosti (MS PowerPoint)
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • pečlivost, iniciativnost, kreativita, kultivovaný písemný projev, ochota k sebevzdělávání

Výhodou:

 • praxe v oboru životního prostředí
 • práce s grafikou
 • praktická zkušenost s použitím statistických metod zpracování dat
 • práce v systému managementu kvality

Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete elektronickou poštou na adresu krejci@chmi.cz nebo písemně k rukám Blanky Krejčí na adresu ČHMÚ, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba, aby byl doručen nejpozději 20. 1. 2017. Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
Vybraní zájemci budou vyzváni k osobnímu pohovoru, který proběhne v lednu 2017.

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • tvůrčí práci
 • plat a odměnu podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb. na základě započitatelné praxe T11, možnost růstu na T12
 • pružnou pracovní dobu
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek FKSP)
 • jazykovou výuku
 • možnost osobního rozvoje
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava-Poruba

Datum nástupu:
únor 2017, nebo dle dohody
Kontakt:
Blanka Krejčí, e-mail: krejci@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Praha

nabízí volnou pozici

Odborný knihovník, Středisko informačních služeb – Specializovaná knihovna

Popis činnosti:
 • knihovnické a specializované služby
 • informační vzdělávání uživatelů knihovny
 • práce v knihovnickém systému VERBIS
 • katalogizace dle pravidel RDA
 • využívání elektronických informačních zdrojů
 • jazykové korektury
Požadujeme:
 • knihovnické vzdělání (VŠ, VOŠ), praxe v knihovně (minimálně 5 let)
 • znalost knihovnického prostředí
 • schopnost samostatné a tvůrčí práce s PC
 • znalost práce s informačními zdroji
 • znalost katalogizačních pravidel RDA výhodou
 • výborná znalost českého jazyka, znalost ČSN ISO 690
 • znalost anglického jazyka výhodou
 • řidičský průkaz B (služební cesty)

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na mailovou adresu suvarinova@chmi.cz, příp. na výše uvedenou adresu pracoviště, k rukám ved. SIS Olgy Šuvarinové.
Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plat a odměna podle NV ČR č. 564/2006 Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (závodní stravování, příspěvek FKSP)
 • dovolená 5 týdnů
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17/2050
143 06 Praha 4-Komořany

Datum nástupu:
únor 2017, nebo dle dohody
Kontakt:
Olga Šuvarinová, telefon: 244 032 724, e-mail: suvarinova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav - Úsek informatiky

hledá vhodné kandidáty na pozice

Pracovník správy informačních technologií

Popis činnosti:

Volné pracovní pozice zahrnují práce na dohledu, správě a rozvoji informačního a výpočetního zázemí ČHMÚ.

Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v oboru ICT podmínkou
 • znalost anglického jazyka minimálně na pasivní úrovni, znalost dalších jazyků výhodou
 • samostatnost, aktivní přístup k práci, ochotu a schopnost učit se nové věci a uvádět je do praxe
 • zájem o dlouhodobé působení a osobní rozvoj v oboru ICT

Z dalších požadavků musí žadatel o zaměstnání splnit alespoň jeden, splnění více než jednoho požadavku nebo platná certifikace pro danou oblast nebo produkt je výhodou.

 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí serverových a desktopových produktů Microsoft (Server, Windows 7, 8.1, 10, Office) a nástrojů pro centralizovanou vzdálenou správu desktopového prostředí
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) serverového prostředí Unix (Solaris, Linux) a znalost úložných diskových a páskových technologií a jejich správy
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí desktopových produktů Linux a nástrojů pro centralizovanou vzdálenou správu desktopového prostředí
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) virtualizačních technologií (KVM, VMware, Microsoft)
 • znalost prostředků pro softwarový audit, detailní orientace v licenčních modelech významných výrobců software
 • výborná znalost (konfigurace, správa) prostředí databáze Oracle (12c)
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí, aplikací a dat GIS (ESRI) ukládaných v prostředí databáze Oracle
 • znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti ICT, auditních a dohledových systémů, identifikace a zvládání bezpečnostních incidentů v ICT
 • znalosti síťových struktur LAN/WAN, síťových prvků, protokolů (Cisco)
 • zkušenosti s vedením rozvojových projektů ICT
 • zkušenosti s vedením kolektivu pracovníků ICT především v oblasti provozu technologií ICT, aplikací, technické podpory uživatelů
 • lektorské zkušenosti
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Kontakt a adresa pro zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu:
Ing. Pavel Gál, náměstek ředitele pro informatiku, 244 032 100, e-mail: pavel.gal@chmi.cz

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plný úvazek
 • pružná pracovní doba
 • zázemí státní instituce, stravování, vzdělávání, 5 týdnů dovolené, příspěvek FKSP
 • plat a odměna podle NV ČR č. 564/2006 Sb. (příloha 1) a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • zajímavou práci
 • místa jsou vhodná i pro absolventy magisterského studia
Pracoviště:
Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Pavel Gál, náměstek ředitele pro informatiku, 244 032 100, e-mail: pavel.gal@chmi.cz.

Český hydrometeorologický ústav, Úsek ředitele

nabízí volnou pozici:

Manažer a architekt kybernetické bezpečnosti

Popis činnosti:
Požadujeme:
 • VŠ v oboru ICT
 • platný certifikát Manažera informační bezpečnosti s alespoň tříletou praxí
 • zkušenosti s rozvojem ICT, správou a managementem bezpečnosti
 • dobré komunikační schopnosti, samostatnost, důslednost, pečlivost, zodpovědnost
 • aktivní AJ
 • osvědčení fyzické osoby, pro stupeň utajení "DŮVĚRNÉ" (v případě, že kandidát nebude tento požadavek splňovat, musí toto osvědčení předložit v průběhu zkušební doby, pokud nebude předloženo, bude to důvodem k rozvázání pracovního poměru ve zkušební době)

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem praxe zasílejte na e-mailovou adresu sparlinek@chmi.cz.

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností kontaktů v zahraničí
 • plat a odměna podle NV  č. 564/2006 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
 • závodní stravování, pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
Pracoviště:
Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Jan Šparlinek, 244 032 707, sparlinek@chmi.cz