Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Nabídky zaměstnání -

Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání (GDPR)

V rámci výběrového řízení, na které se hlásíte, a za jehož účelem zasíláte životopis s Vašimi údaji do ČHMÚ, Vám sdělujeme, že tyto Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu do ukončení výběrového řízení. Po tomto termínu budou Vaše osobní údaje předepsaným způsobem skartovány.


Dále s odesláním Vašich osobních údajů do ČHMÚ k danému účelu udělujete ČHMÚ souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení, do kterého se přihlašujete.


V případě odvolání tohoto souhlasu po dobu trvání výběrového řízení, berte na vědomí, že toto jednání může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.


Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a v souladu s příslušnou legislativou (GDPR) máte právo:

 • svůj souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
 • na přístup k již poskytnutým údajům,
 • na opravu poskytnutých údajů,
 • na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.


Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

nabízí volnou pozici v oddělení kvality ovzduší:

Výzkumný a vývojový pracovník (chemik - analytik)

Popis činnosti:
 • Provádění chemických analýz a hodnocení v oboru kvality ovzduší, včetně Státní sítě imisního monitoringu
 • Příprava a aplikace metodik analýz a monitorování s celostátní působností
 • Plnění podmínek akreditace v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění
 • Validace a verifikace metod
 • Podíl na zavádění nových metod, výsledků výzkumu a vývoje
 • V pracovních dnech podíl na obsluze odběrových aparatur na monitorovací stanici kvality ovzduší
 • Účast na přípravě a realizaci speciálních měření a na řešení projektů
Požadujeme:
 • Vzdělání VŠ chemického nebo přírodovědného směru
 • Praxe v oboru životního prostředí minimálně 2 roky (bude přihlédnuto k délce a charakteru praxe)
 • Znalost práce na PC (MS Office, specializované programy)
 • Znalost anglického jazyka
 • Pečlivost a schopnost samostatné práce
 • Organizační schopnosti
 • Komunikativnost, iniciativnost, schopnost týmové spolupráce
 • Občanská bezúhonnost, etické chování

Výhodou:

 • Zkušenost se statistickou analýzou dat
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Znalost akreditačních předpisů a problematiky zabezpečování kvality v laboratoři

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete do konce ledna 2020 strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu ČHMÚ v Ostravě nebo na e-mail  blanka.krejci@chmi.cz.
Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Práci na plný úvazek
 • Plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV ČR č. 341/2017 Sb. v platném znění, na základě započitatelné praxe T12
 • Možnost zapojení do projektových aktivit úseku
 • Pružnou pracovní dobu
 • Jazykovou výuku
 • Zaměstnanecké výhody (dovolená 5 týdnů, příspěvek FKSP, 5 dnů zdravotního volna)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava-Poruba

Datum nástupu:
1. 2. 2020, případně dle dohody
Kontakt:
Mgr. Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší, tel.: 596900218, e-mail: blanka.krejci@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek kvality ovzduší

nabízí volnou pozici:

Pracovník kvality ovzduší

Popis činnosti:
 • Zpracování a vyhodnocování dat, včetně jejich kontroly
 • Odborná a technická spolupráce na projektech a ročenkách
 • Editorská činnost, příprava finálních textů
 • Plnění reportingových povinností
 • Podpora technického chodu oddělení, evidence majetku
Požadujeme:
 • Vzdělání VŠ přírodovědného nebo technického směru (výhodou zaměření na ochranu ŽP)
 • Znalost práce s výpočetní technikou (min. MS Office)
 • Znalost anglického jazyka
 • Výhodou zkušenost se statistickou analýzou dat a s hromadným zpracováním dat

Ostatní předpoklady:

 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Flexibilita, pečlivost a schopnost samostatné práce

Písemné nabídky, doplněné životopisem a přehledem praxe zasílejte na e-mailovou adresu: vaclav.novak@chmi.cz.
Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Zajímavou práci na plný úvazek (s možností zkráceného)
 • Plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV ČR č. 341/2017 Sb. v platném znění
 • Možnost zapojení do projektových aktivit úseku
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zaměstnanecké výhody (dovolená 5 týdnů, příspěvek FKSP, 5 dnů zdravotního volna)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4 – Komořany

Datum nástupu:
1. 2. 2020, případně dle dohody
Kontakt:
Ing. Václav Novák, vedoucí oddělení ISKO, tel.: 244032402, e-mail: vaclav.novak@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav Praha

nabízí volnou pracovní pozici v odboru jakosti vody, oddělení vzorkování:

Hydrolog – samostatný technik

Popis činnosti:
 • celoroční práce v terénu - odběr vzorků říčních plavenin centrifugou na celém území ČR
 • obsluha terénního odběrového vozidla a doprava odběrového zařízení pro odběr plavenin
 • odběr vzorků říčního sedimentu
 • obsluha automatických vzorkovačů
Požadujeme:
 • SŠ vzdělání
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B
 • zdravotní způsobilost pro práci v terénu
 • technická zručnost a fyzická zdatnost (práce vhodná pro muže)
 • komunikativnost

Písemné nabídky zašlete spolu se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nejpozději do 28. 2. 2020 na adresu ČHMÚ nebo na e-mail zuzana.bastyrova@chmi.cz.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • pracovní poměr na 1 rok, následně s možností na dobu neurčitou
 • platovou tř. 9 podle NV ČR č. 300/2019 Sb. (19.730,- až 28.920,- Kč podle délky uznané praxe) + osobní ohodnocení
 • pružnou pracovní dobu
 • zaměstnanecké výhody - stravování, příspěvek na penzijní připojištění, služební telefon
 • dovolenou 5 týdnů, 5 dní zdravotní volno
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha – Komořany
 

Datum nástupu:
ihned nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Zuzana Baštýřová, zuzana.bastyrova@chmi.cz, tel. 244 032 337, 602 718 013; Mgr. Vít Kodeš, Ph.D. vit.kodes@chmi.cz, tel. 244 032 314, 603 294 964

Český hydrometeorologický ústav Praha, Observatoř Košetice

nabízí volnou pozici

výzkumný a vývojový pracovník

Popis činnosti:
 • zajištění provozu specializovaných měření (kontrola měření, odběr vzorků)
 • zpracování a odborná interpretace dat kvality ovzduší
 • příprava a realizace kampaňových měření
 • spolupráce s externími organizacemi – zabezpečení požadavků pro měření na stanici
 • provádění exkurzí
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického směru
 • uživatelská znalost práce na PC (min. MS Office)
 • znalost anglického jazyka
 • schopnost samostatné práce, pečlivost a zodpovědnost
 • komunikativnost

Výhodou:

 • praxe ve zpracování dat
 • praxe v oboru životního prostředí
 • schopnost pracovat se specializovanými počítačovými programy

Životopis zašlete do 20. 1. 2020 na e-mail adela.holubova@chmi.cz.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • práci ve stabilní a důvěryhodné instituci
 • zapojení do mezinárodních aktivit Observatoře Košetice
 • plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV ČR č. 341/2017 Sb.
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek z FKSP, 5 dnů zdravotního volna)
 • 8-hodinová pracovní doba
Pracoviště:

Observatoř Košetice - malý tým výzkumných a vývojových pracovníků
          - mírně odlehlé pracoviště v okrese Pelhřimov

Datum nástupu:
ihned nebo dle dohody
Kontakt:
Adéla Holubová Šmejkalová, Observatoř Košetice, e-mail: adela.holubova@chmi.cz, telefon: 565 301 054

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň

nabízí volnou pozici v oddělení hydrologie:

Hydrolog – technik podzemních vod

Popis činnosti:
 • provádění měření v pozorovací síti objektů podzemních vod
 • správa a zabezpečení provozu objektů pozorovací sítě
 • nastavení a kalibrace měřících přístrojů
 • sběr, správa a analýza dat objektů podzemních vod
 • zpracování hodnocení situace na úseku podzemních vod
 • zpracování odborných posudků na úseku podzemních vod
Požadujeme:
 • ukončené VŠ vzdělání přírodovědného případně technického směru
 • aktivní znalost a práce v Microsoft Office
 • orientace v hydrogeologii a hydrologii výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B
 • zdravotní způsobilost pro práci v terénu

Písemné nabídky spolu se životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zašlete do 16. 2. 2020 na adresu pobočky nebo na e-mail katerina.blahova@chmi.cz.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platovou tř. 11 podle NV ČR č. 564/2006 Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb. (22.980,- až 33.790,- Kč,  podle délky uznané praxe)
 • pružnou pracovní dobu
 • dovolenou 5 týdnů
 • zaměstnanecké výhody: stravenky, příspěvek na penzijní pojištění, indispoziční volno
Pracoviště:

Pobočka ČHMÚ Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Ing. Josef Glanc, tel.: 377 256 636; Ing. Kateřina Bláhová, tel.: 377 256 648