Zobrazeni vystrah

Na portálu Českého hydrometeorologického ústavu proběhla údržba systému.
[Více...]

Zprávy


  23.10.2015

  ČHMÚ vydává publikaci "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014". Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.
  V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2014, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny.
  Čtěte více...


  20.10.2015

  Drought in the Czech Republic in 2015

  A Preliminary Summary. Click here.


  29.9.2015

  Ekofilm - Mezinárodní filmový festival o životním prostředí

  41. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM se koná ve dnech 3. až 5. prosince 2015 v moravské metropoli Brně. Festival pořádá Ministerstvo životního prostředí a letošní téma je nanejvýš aktuální, a sice ODPADY a TŘÍDĚNÍ ODPADU.
  Letošním symbolem festivalu je předcházení tvorbě odpadů, tedy jejich minimalizace změnou životního stylu, moderní třídění, bioodpad a kovoodpad. Festivalový filmový program ale také představí například českou divočinu, oceánskou exotiku a věnuje se i dokumentům představujícím kulturní dědictví. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý doprovodný program - besedy se zajímavými hosty, workshopy, koncerty v prostředí červeného kostela atp.

  Přihláška: www.ekofilm.cz/prihlaska/


  Čtěte více...


  27.8.2015

  Odtok ze suché krajiny

  Ve dnech 15. - 19. srpna se na našem území vyskytly místy velmi vydatné srážky (obr. 1), které by za jiných okolností způsobily velmi významné zvýšení hladin vodních toků s překročením stupňů povodňové aktivity. K uvedenému jevu však nedošlo. Proč?

  Čtěte více...


  21.4.2015

  Meteorologicka terminologie

  Na tyto stránky bylo přidáno vysvětlení důležitých pojmů, které se používají v meteorologii, především v předpovědích počasí. Vysvětlení základních pojmů najdete v sekci PŘEDPOVĚDI / Předpovědi počasí. Toto vysvětlení spolu s dalšími podrobnějšími informacemi je dostupné také v sekci INFORMACE PRO VÁS / Meteorologická termonologie. Zde je přehledně vysvětlen i zákres staničního kroužku (tzv. pavouk), pomocí kterého se do synoptických map zakreslují pozorování z jednotlivých meteorologických stanic.


>> Archiv

Mapa meteorologických výstrah

Sucho

Aktuality


  1.12.2015

  Podatelna ČHMÚ

  Podatelna ČHMÚ bude v pondělí 28. 12. 2015 uzavřena, poštu doručenou doručovatelskými službami bude přijímat vrátnice.


  18.11.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 10-2015

  K dispozici je 10. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci říjnu.
  V tomto vydání přináší příspěvek týkající se pravidel pro vyhlašování smogových situací, konkrétně určitého nesouladu průběhu aktuálních koncentrací PM10 a vyhlašování těchto mimořádných situací.
  Čtěte více...


  12.11.2015

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 5. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Teplotní a srážkové poměry Ostravska v období 1961-2013
  2. Vliv vývoje regionálního klimatu na ekosystém lužního lesa v letech 1951-2012. Část IV. - živočichové
  3. Meteorologické stožáry - historie, účely a současné využití v České republice
  4. Současný stav výzkumu klimatu městského prostředí ve světě.

  Více na casmz.chmi.cz.


  10.11.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2015 zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za říjen 2015 naleznete zde.


  22.10.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 9/2015

  K dispozici je 9. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci září.
  V tomto vydání přináší informaci o výročním semináři České meteorologické společnosti 2015 - "Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře", organizovaném ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Katedrou fyziky atmosféry MFF UK a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. na Žermanické přehradě ve dnech  21. až 23. září 2015.


>> Archiv

Eumesat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.