Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  15.2.2018

  Den otevřených dveří 2018

   

  Pozvánka

   


  1.11.2017

  ČHMÚ vydává publikaci "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016". Ročenka hodnotí kvalitu a stav ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.
  V grafech, mapách, tabulkách a komentářích dokumentuje stav ovzduší v roce 2016 a zároveň popisuje i dlouhodobý vývoj a příčiny vedoucí k aktuálnímu stavu.

  Čtěte více: Grafická ročenka


  23.10.2015

  ČHMÚ vydává publikaci "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014". Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.
  V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2014, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny.
  Čtěte více...


  20.10.2015

  Drought in the Czech Republic in 2015

  A Preliminary Summary. Click here.


  29.9.2015

  Ekofilm - Mezinárodní filmový festival o životním prostředí

  41. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM se koná ve dnech 3. až 5. prosince 2015 v moravské metropoli Brně. Festival pořádá Ministerstvo životního prostředí a letošní téma je nanejvýš aktuální, a sice ODPADY a TŘÍDĚNÍ ODPADU.
  Letošním symbolem festivalu je předcházení tvorbě odpadů, tedy jejich minimalizace změnou životního stylu, moderní třídění, bioodpad a kovoodpad. Festivalový filmový program ale také představí například českou divočinu, oceánskou exotiku a věnuje se i dokumentům představujícím kulturní dědictví. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý doprovodný program - besedy se zajímavými hosty, workshopy, koncerty v prostředí červeného kostela atp.

  Přihláška: www.ekofilm.cz/prihlaska/


  Čtěte více...


>> Archiv

Mapa meteorologických výstrah

Sucho

Aktuality


  21.2.2018

  ČHMÚ je partnerem závodu Jizerská 50

  Již druhým rokem se ČHMÚ mohl podílet na organizaci největší běžkařské akce ve střední Evropě, kterou je závod Jizerská 50. Letos se sešlo v Bedřichově v Jizerských horách mezi 16. a 18. únorem celkem 7 289 účastníků několika různých závodů, z toho 4 551 sportovců ze 30 zemí vyrazilo v neděli na trasu hlavního 50kilometrového závodu.
  Celou zprávu naleznete zde.


  15.2.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v lednu 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v lednu 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za leden 2018 naleznete zde.
   


  13.2.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 1-2018

  K dispozici je 1. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci lednu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Projevech tlakových níží Burglind a Friederike na území působnosti pobočky Ostrava.


  26.1.2018

  Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2017?

  Český hydrometeorologický ústav vydává předběžnou zprávu týkající se kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2017. Na řadě míst došlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro suspendované částice PM10 a PM2,5, a došlo také k překročení imisního limitu pro přízemní ozon. Na čtyřech dopravně exponovaných lokalitách byly opět naměřeny nadlimitní průměrné roční koncentrace NO2. Hodnocení vychází z prozatím neverifikovaných údajů naměřených na automatizovaných měřicích stanicích Státní sítě imisního monitoringu, jejímž provozem byl ČHMÚ pověřen Ministerstvem životního prostředí. Znečištění ovzduší ostatními látkami měřenými na manuálních měřicích stanicích, bude vyhodnoceno během jara až léta 2018 v rámci pravidelných ročenek Úseku ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ.
  Celou zprávu za rok 2017 naleznete zde.


  15.1.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 12-2017

  K dispozici je 12. číslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci prosinci. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Sanaci ropných lagun v Ostravě a zhoršené kvalitě ovzduší.
   


>> Archiv

Eumesat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.