Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  22.6.2016

  Český hydrometeorologický ústav získal certifikát ISO 9001:2015

  ČHMÚ získal jako jeden z prvních ústředních státních ústavů České republiky certifikát podle ISO 9001:2015. Uvedený certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o., potvrzuje, že systém managementu kvality je náležitě vytvořen, dokumentován a zaveden v souladu s požadavky standardu ISO 9001. Slavnostní předání certifikátu proběhlo za přítomnosti vedení obou společností v sídle ČHMÚ.
  Čtěte více...

       


  23.3.2016

  Den otevřených dveří

  Český hydrometeorologický ústav uspořádal na všech svých profesionálních pracovištích Den otevřených dveří. Akce se konala v sobotu 19. března 2016 při příležitosti Světového meteorologického dne a Světového dne vody. Počasí akci přálo a přilákalo velký počet návštěvníků, jejichž spektrum bylo jako obvykle velmi pestré, od dětí předškolního věku až po důchodce, od laiků až po odborníky. Bylo možné se seznámit s kompletním spektrem činností ČHMÚ (meteorologie a klimatologie, hydrologie povrchových i podzemních vod, ochrana čistoty ovzduší).

  Fotodokumentaci naleznete zde.

      
   


  29.2.2016

  Future Forces Forum

  International Platform for Trends & Technologies in Defence & Security

   

  Český hydrometeorologický ústav spolupořádá 19. až 21. 10. 2016 významný mezinárodní seminář GEOSPATIAL, HYDROMETEOROLOGICAL AND GNSS (GEOMETOC) WORKSHOP v rámci Future Forces Forum. Více informací o jeho náplni a tématech naleznete zde.

  Více informací...

  More information...


  23.10.2015

  ČHMÚ vydává publikaci "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014". Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.
  V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2014, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny.
  Čtěte více...


  20.10.2015

  Drought in the Czech Republic in 2015

  A Preliminary Summary. Click here.


>> Archiv

Mapa meteorologických výstrah

Sucho

Aktuality


  19.9.2016

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Tvorba bleskových kanálov a priestorové vyrovnanie nábojov
  2. Atmosférická depozice dusíku v českých lesích: změna poměru N-NH4+/N-NO3- v atmosférických srážkách
  3. Vliv druhu a intenzity padajících srážek na množství celkových a podkorunových srážek na měřící lokalitě Observatoř Košetice
  4. Prostorová proměnlivost maximální a minimální teploty vzduchu v nižších polohách Ústeckého kraje

  Více na casmz.chmi.cz.


  16.9.2016

  Nedostupnost stránek

  Z důvodu neopravitelné HW havárie budou do vyřešení nedostupné některé produkty.
  Omlouváme se za případné komplikace.
  NI, ČHMÚ


  14.9.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR o letních prázdninách 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR o letních prázdninách 2016  zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za červenec a srpen 2016 naleznete zde.

  Ovzduší v červenci
  Ovzduší v srpnu


  14.9.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 08-2016

  K dispozici je 8. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci srpnu.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost "Léto 2016 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji".


  11.8.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 07-2016

  K dispozici je 7. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červenci.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Ceilometrech.


>> Archiv

Eumesat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.