Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  22.6.2016

  Český hydrometeorologický ústav získal certifikát ISO 9001:2015

  ČHMÚ získal jako jeden z prvních ústředních státních ústavů České republiky certifikát podle ISO 9001:2015. Uvedený certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o., potvrzuje, že systém managementu kvality je náležitě vytvořen, dokumentován a zaveden v souladu s požadavky standardu ISO 9001. Slavnostní předání certifikátu proběhlo za přítomnosti vedení obou společností v sídle ČHMÚ.
  Čtěte více...

       


  23.3.2016

  Den otevřených dveří

  Český hydrometeorologický ústav uspořádal na všech svých profesionálních pracovištích Den otevřených dveří. Akce se konala v sobotu 19. března 2016 při příležitosti Světového meteorologického dne a Světového dne vody. Počasí akci přálo a přilákalo velký počet návštěvníků, jejichž spektrum bylo jako obvykle velmi pestré, od dětí předškolního věku až po důchodce, od laiků až po odborníky. Bylo možné se seznámit s kompletním spektrem činností ČHMÚ (meteorologie a klimatologie, hydrologie povrchových i podzemních vod, ochrana čistoty ovzduší).

  Fotodokumentaci naleznete zde.

      
   


  23.10.2015

  ČHMÚ vydává publikaci "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014". Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.
  V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2014, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny.
  Čtěte více...


  20.10.2015

  Drought in the Czech Republic in 2015

  A Preliminary Summary. Click here.


  29.9.2015

  Ekofilm - Mezinárodní filmový festival o životním prostředí

  41. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM se koná ve dnech 3. až 5. prosince 2015 v moravské metropoli Brně. Festival pořádá Ministerstvo životního prostředí a letošní téma je nanejvýš aktuální, a sice ODPADY a TŘÍDĚNÍ ODPADU.
  Letošním symbolem festivalu je předcházení tvorbě odpadů, tedy jejich minimalizace změnou životního stylu, moderní třídění, bioodpad a kovoodpad. Festivalový filmový program ale také představí například českou divočinu, oceánskou exotiku a věnuje se i dokumentům představujícím kulturní dědictví. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý doprovodný program - besedy se zajímavými hosty, workshopy, koncerty v prostředí červeného kostela atp.

  Přihláška: www.ekofilm.cz/prihlaska/


  Čtěte více...


>> Archiv

Mapa meteorologických výstrah

Sucho

Aktuality


  19.10.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v září 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v září 2016 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za září 2016 naleznete zde.


  12.10.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 09-2016

  K dispozici je 9. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci září.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informace o Hydrologickém suchu na tocích v povodí Odry, horní Moravy a Bečvy.


  19.9.2016

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Tvorba bleskových kanálov a priestorové vyrovnanie nábojov
  2. Atmosférická depozice dusíku v českých lesích: změna poměru N-NH4+/N-NO3- v atmosférických srážkách
  3. Vliv druhu a intenzity padajících srážek na množství celkových a podkorunových srážek na měřící lokalitě Observatoř Košetice
  4. Prostorová proměnlivost maximální a minimální teploty vzduchu v nižších polohách Ústeckého kraje

  Více na casmz.chmi.cz.


  14.9.2016

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR o letních prázdninách 2016

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR o letních prázdninách 2016  zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celé zprávy za červenec a srpen 2016 naleznete zde.

  Ovzduší v červenci
  Ovzduší v srpnu


  14.9.2016

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 08-2016

  K dispozici je 8. číslo "Zpravodaje" roku 2016 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci srpnu.
  V tomto vydání přinášíme jako zajímavost "Léto 2016 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji".


>> Archiv

Eumesat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.