Zobrazeni vystrah

Na portálu Českého hydrometeorologického ústavu proběhla údržba systému.
[Více...]

Zprávy


  23.10.2015

  ČHMÚ vydává publikaci "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014". Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.
  V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2014, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny.
  Čtěte více...


  20.10.2015

  Drought in the Czech Republic in 2015

  A Preliminary Summary. Click here.


  29.9.2015

  Ekofilm - Mezinárodní filmový festival o životním prostředí

  41. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM se koná ve dnech 3. až 5. prosince 2015 v moravské metropoli Brně. Festival pořádá Ministerstvo životního prostředí a letošní téma je nanejvýš aktuální, a sice ODPADY a TŘÍDĚNÍ ODPADU.
  Letošním symbolem festivalu je předcházení tvorbě odpadů, tedy jejich minimalizace změnou životního stylu, moderní třídění, bioodpad a kovoodpad. Festivalový filmový program ale také představí například českou divočinu, oceánskou exotiku a věnuje se i dokumentům představujícím kulturní dědictví. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý doprovodný program - besedy se zajímavými hosty, workshopy, koncerty v prostředí červeného kostela atp.

  Přihláška: www.ekofilm.cz/prihlaska/


  Čtěte více...


  27.8.2015

  Odtok ze suché krajiny

  Ve dnech 15. - 19. srpna se na našem území vyskytly místy velmi vydatné srážky (obr. 1), které by za jiných okolností způsobily velmi významné zvýšení hladin vodních toků s překročením stupňů povodňové aktivity. K uvedenému jevu však nedošlo. Proč?

  Čtěte více...


  21.4.2015

  Meteorologicka terminologie

  Na tyto stránky bylo přidáno vysvětlení důležitých pojmů, které se používají v meteorologii, především v předpovědích počasí. Vysvětlení základních pojmů najdete v sekci PŘEDPOVĚDI / Předpovědi počasí. Toto vysvětlení spolu s dalšími podrobnějšími informacemi je dostupné také v sekci INFORMACE PRO VÁS / Meteorologická termonologie. Zde je přehledně vysvětlen i zákres staničního kroužku (tzv. pavouk), pomocí kterého se do synoptických map zakreslují pozorování z jednotlivých meteorologických stanic.


>> Archiv

Mapa meteorologických výstrah

Sucho

Aktuality


  18.11.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 10-2015

  K dispozici je 10. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci říjnu.
  V tomto vydání přináší příspěvek týkající se pravidel pro vyhlašování smogových situací, konkrétně určitého nesouladu průběhu aktuálních koncentrací PM10 a vyhlašování těchto mimořádných situací.
  Čtěte více...


  12.11.2015

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 5. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Teplotní a srážkové poměry Ostravska v období 1961-2013
  2. Vliv vývoje regionálního klimatu na ekosystém lužního lesa v letech 1951-2012. Část IV. - živočichové
  3. Meteorologické stožáry - historie, účely a současné využití v České republice
  4. Současný stav výzkumu klimatu městského prostředí ve světě.

  Více na casmz.chmi.cz.


  10.11.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2015

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v říjnu 2015 zjistíte v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za říjen 2015 naleznete zde.


  6.11.2015

  Nesoulad aktuálních koncentrací PM10 a vyhlašování smogových situací

  Koncentrace suspendovaných částic PM10 v uplynulém týdnu postupně narůstaly v podstatě na celém území České republiky. Bylo to způsobeno silnou přízemní teplotní inverzí a velmi nízkými rychlostmi větru, což umožnilo akumulaci znečišťujících látek z přízemních zdrojů. Smogové situace byly přesto většinou vyhlašovány až 5. listopadu.
  Nesoulad aktuálních koncentrací PM10 s (ne)vyhlášenou smogovou situací a případně regulací plyne z podmínek stanovených zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Smogovou situaci pro PM10 je možno vyhlásit až po 2 dnech (tj. 25 hodinách), kdy na 1 reprezentativní stanici překračuje průměrná 24hodinová koncentrace 100 µg.m-3 a regulaci až po 3 dnech (tj. 49 hodinách), kdy na polovině reprezentativních stanic průměrná 24h koncentrace překračuje 150 µg.m-3. V obou případech musí být zároveň na polovině reprezentativních stanic v posledních 6 hodinách stoupající trendy 12h koncentrací PM10.
  Prodleva ve vyhlašování je způsobena již vlastním požadavkem dvou(tří)denního překročení a další oddálení zpravidla způsobí požadavek na rostoucí trendy, který je velmi problematický. Ačkoliv měl svým způsobem zohlednit očekávaný vývoj koncentrací, tuto funkci neplní. Namísto toho by bylo vhodnější hodnotit očekávaný vývoj v následujících hodinách. Posledním nedostatkem, který se projevuje zejména zpožděním při odhlašování, je používání klouzavých 24h průměrů PM10, které samy o sobě mají nezanedbatelné zpoždění oproti vývoji aktuálních koncentrací.
  ČHMÚ proto ve spolupráci s MŽP navrhl flexibilnější pravidla pro vyhlašování smogových situací a regulací i jejich odvolávání. Novela zákona je nyní v legislativním procesu. Nicméně předpokládáme, že začne platit až od další zimní sezony.


  22.10.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 9/2015

  K dispozici je 9. číslo "Zpravodaje" roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci září.
  V tomto vydání přináší informaci o výročním semináři České meteorologické společnosti 2015 - "Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře", organizovaném ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Katedrou fyziky atmosféry MFF UK a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. na Žermanické přehradě ve dnech  21. až 23. září 2015.


>> Archiv

Eumesat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.