Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  10.8.2018

  Předávání výsledků rozborů jakosti surové vody dle novely vyhlášky 428/2001 Sb. v aktuálním znění

  Informace pro provozovatele vodárenských zdrojů


  Systém pro předávání výsledků jakosti surové vody bude od 3. 9. 2018 dostupný na adrese: surovavoda.chmi.cz.

  V případě potřeby kontaktujte provozovatele systému: kodes@chmi.cz (v kopii zároveň: jitka.vejvodova@chmi.cz a administrátor systému: herza@hv.cz.


  8.8.2018

  Horké počasí pokračuje

  Tisková zpráva

  Horké počasí pokračuje, stav sucha už je na více než polovině sledovaných profilů

  Měsíc červenec byl na území České republiky teplotně téměř o 2 °C teplejší, než činí průměr za období 1981–2010, srážkově pak měsíční úhrny nedosahovaly ani poloviny hodnot, které jsou pro tento měsíc obvyklé. Více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích vykazuje hydrologické sucho.

  Červenec byl srážkově výrazně podnormální měsíc, z hlediska dlouhodobého průměru napršelo na území České republiky 48 % obvyklého srážkového množství. Byl však významný rozdíl mezi Čechami, kde spadlo pouhých 37 % a Moravou, kde srážkové úhrny odpovídaly 70 % normálního stavu. Vyšší hodnota spadlých srážek pro území Moravy byla způsobena jedinou významnější srážkovou epizodou v červenci, která se vyskytla na severovýchodě Moravy. S průměrnou měsíční teplotou 20,2 °C byl červenec na území České republiky o 1,9 °C teplejší, než je obvyklé pro tento měsíc.

   

  Čtěte více.


  1.8.2018

  Horké počasí posledních dnů dále prohlubuje stav sucha

  Tisková zpráva

  Vysoké teploty podporují výpar, navíc i červenec byl srážkově na téměř celém území výrazně podprůměrný. Téměř polovina sledovaných profilů na vodních tocích je pod hranicí sucha a některé drobné toky již zcela vyschly.

  Červencem pokračovalo na našem území srážkově chudé období. Na celém území napršelo, podle předběžného odhadu, okolo 55 % obvyklého červencového srážkového množství. Avšak panoval velký rozdíl mezi jednotlivými oblastmi. Zatímco na severovýchodě Moravy a Slezska došlo v polovině července k velmi výrazné srážkové události, kdy na Lysé hoře napršelo přes 200 mm během dvou dnů, v Čechách napršelo asi jen 40 % normálního množství. Srážky přitom často měly charakter lokálních bouřek.

   

  Čtěte více.


  17.7.2018

  AKCE STROMOVKA

  Ve středu 27. 6. 2018 proběhla v parku Stromovka akce Voda je život, která byla zaměřená na vhodný pitný režim obyvatel hlavního města. Akce byla zaměřena na širokou veřejnost, zejména na rodiny s dětmi a na seniory, cílem bylo informovat o významu vody v přírodě - z hlediska fungování přírody, ale také fungování člověka a zvířat. Pracovníci pražské pobočky předvedli na vystavených přístrojích různé metody měření hydrologických dat, které jsou běžně používány v praxi. Návštěvníci měli možnost se seznámit s přístroji na měření průtoku a mohli si např. prakticky vyzkoušet, jak se měří výška hladiny vrtů.
  Více informací naleznete na stránce: www.vodajezivot.eu/#stromovka.
   


            


  19.6.2018

  Seminář k 50. výročí ČHMÚ, pobočky Ostrava

  Součástí letošních oslav kulatého výročí pobočky ČHMÚ Ostrava byl i slavnostní seminář, který se konal dne 23. 5. 2018 v Ostravě. Cílem bylo připomenout významnou událost a přiblížit účastníkům a hostům ze spolupracujících úřadů, institucí, akademické sféry a z oblasti krizového řízení činnost ostravského pracoviště v regionu, jeho historii, vývoj a příspěvek k plnění úloh ČHMÚ. V úvodu semináře zazněl příspěvek ředitele ČHMÚ Marka Riedera, který pohovořil o úloze a významu pobočky v kontextu ústavu, uvedl i současné významné aspekty rozvoje a směřování ústavu. Mezi jiným zmínil úsilí o určitou proměnu forem komunikace ústavu a prezentace informací a výstupů odborné i laické veřejnosti, především na internetových stránkách, sociálních sítích a v mobilních aplikacích. Následoval přehled příspěvků přednesených pracovníky pobočky, který poskytl ucelený pohled na minulost a současnost pracoviště. Seminář se konal ve velmi vhodných prostorách Nové auly Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava, kde se pracovníkům pobočky ve spolupráci s pracovníky univerzity podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí, za což jim patří dík.
   

            


>> Archiv

Mapa meteorologických výstrah

Sucho

Aktuality


  15.8.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 7-2018

  K dispozici je 7. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červenci. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o výzkumném povodí VÚLHM „U dvou louček“.


  8.8.2018

  GEOMETOC  Geospatial, Hydrometeorological and GNSS Workshop (GEOMETOC) je součástí akce Future Forces Forum 2018.


  Více na www.future-forces-forum.org.

   


  26.7.2018

  Časopis Meteorologické zprávy

  K dispozici je 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle:

  1. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2017
  2. Verifikace lokálních předpovědí teploty vzduchu a srážek pro Prahu-Libuš
  3. 21 let měření koncentrací částic PM10 na Observatoři Košetice
  4. Zimní smogové situace na Ostravsku a Olomoucku v letech 2001–2016

  Více na casmz.chmi.cz


  18.7.2018

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červnu 2018

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v červnu 2018 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za červen 2018 naleznete zde.
   


  12.7.2018

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 6-2018

  K dispozici je 6. číslo „Zpravodaje“ roku 2018 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci červnu. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o stručném klimatologickém zhodnocení první poloviny roku 2018.


>> Archiv

Eumesat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.