Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

 • 5. Konzultace v oborech klimatologie a agroklimatologie (i pro studenty a diplomanty).,

  Činnosti, uvedené v bodech 1 až 4 jsou placenou službou na základě písemné objednávky. Zájemcům o naše služby doporučujeme nejprve telefonický kontakt na čísle 541 421 034 (Mgr. Marie Doleželová a Dr. Grazyna Knozová) nebo mailem na adreseklima.brno@chmi.cz. Diplomantům a studentům poskytujeme data pouze na základě písemné žádosti vedoucího diplomové (bakalářské, seminární aj. práce) v případě malého množství dat zdarma, v případě většího množství dat pouze po uzavření smlouvy mezi ČHMÚ a vedením příslušné školy nebo katedry a za manipulační poplatek. Formulář smlouvy získáte na naší adrese.

 • 4. Komplexní klimatologické studie a komplexní agroklimatologické studie (zvláštní zřetel na evaporační, evapotranspirační a bilanční problematiku oběhu vody v krajině na celém území ČR),

  speciální zpracování dat podle požadavku zákazníka.

 • 3. Výpisy (výstupy) naměřených, resp. modelově vypočítaných dat (evapotranspirace, vláhová bilance, zásoba využitelné vody v půdě apod.),

  denní, měsíční a roční charakteristiky naměřených, resp. modelovaných prvků pro další zpracování.

 • 2. Informace o statistických charakteristikách klimatických a agroklimatických prvků (dlouhodobé průměry, extrémy apod.),

  informace o zatížení konstrukcí větrem a sněhem, větrné růžice, dlouhodobé teplotní a srážkové charakteristiky, informace o četnosti výskytu meteorologických jevů a o statistickém zajištění pravděpodobnosti jejich výskytu atd.

 • Informace o stavu počasí v konkrétním dni a na konkrétním místě z působnosti pobočky:,

  informace o základních meteorologických prvcích (srážkové úhrny a intenzity srážek, průměrné a extrémní teploty vzduchu, trvání slunečního svitu, rychlost a nárazovitost větru atd.) a o výskytu meteorologických jevů (bouřky, vichřice atd.); informace o základních agrometeorologických prvcích (teplota a vlhkost půdy v různých hloubkách půdního profilu, promrzání půdy v chladném půlroce, výpar neboli evaporace z vodní hladiny).