Systém integrované výstražné služby (SIVS)
a Informační zprávy hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

Systém integrované výstražné služby (SIVS) je společně poskytovaná výstražná služba Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Odboru hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (Odboru HMZ VGHMÚř - meteorologická služba armády ČR) pro území ČR v oblasti operativní meteorologie a hydrologie.

Výstražné informace SIVS vydává centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Praze po konzultaci s regionálními předpovědními pracovišti ČHMÚ a po konzultaci s Odborem HMZ VGHMÚř.

Výstražná informace pro účely SIVS je informace, která se vydává na nebezpečné meteorologické a hydrologické prvky a jevy (dále jen jevy). Ke každému jevu se na základě míry jeho intenzity přiřazuje jeden ze 3 stupňů nebezpečí. Přitom se bere do úvahy i úroveň pozornosti, kterou je třeba předpovídané situaci věnovat, možných škod, rozsahu postiženého území, příp. i ohrožení životů. V rámci SIVS může být výstražná informace vydána na celkem 37 nebezpečných jevů, rozdělených do 8 skupin.

Vydávání výstražných informací

Výstraha ČHMÚ se vydává, jestliže je předpovídán kterýkoliv z nebezpečných jevů dle kritérií SIVS (viz tabulka níže), nebo jestliže se tento jev již vyskytuje a je předpoklad jeho dalšího trvání.

Výstraha ČHMÚ - výskyt nebezpečných jevů se vydává, jestliže se právě vyskytl (byl naměřen nebo pozorován) nebo je předpoklad bezprostředního výskytu některého z následujících nebezpečných jevů, které mají rychlý vývoj - jevy v tabulce Kritérií pro vydávání výstražných informací označené *: silné sněžení, sněhová bouře, velmi silné bouřky, extrémně silné bouřky, extrémní srážky, povodňové ohrožení a extrémní povodňové ohrožení. Tato informace má za cíl oznámit výskyt tohoto jevu a popsat jeho vývoj na nejvýše 3 hodiny (platnost této informace je maximálně 3 hodiny).

V případě, že se informace týká kteréhokoliv z povodňových jevů (skupina VII), výskytu velmi silných bouřek s přívalovými srážkami, extrémně silných bouřek s přívalovými srážkami nebo extrémních srážek (v tabulce Kritérií pro vydávání výstražných informací jevy označené **), je výstraha současně Výstrahou předpovědní povodňové služby ČHMÚ.

V kterémkoliv čase může být v platnosti nejvýše jedna předpovědní výstražná informace (nově vydaná předpovědní výstražná informace automaticky ruší předcházející). Informací o výskytu nebezpečných jevů může být v platnosti více.

Přehled nebezpečných jevů

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný     B zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.
Nízký     N žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký     V oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní     E červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Kritéria pro vydávání výstražných informací

Jev Kód Výstražná informace
(nebezpečný jev)
Stupeň
nebezpečí
Kritéria Možné škody a doporučení
N V E
I
Teplota
1 Vysoké teploty       Tmax > 31 °C, UO > 50% Vzhledem k možnému přehřátí a dehydrataci organismu v horkých letních dnech s teplotami nad 30 °C doporučujeme: …více
2 Velmi vysoké teploty       Tmax > 34 °C, UO > 50%
3 Extrémně vysoké teploty       Tmax> 37 °C, UO > 50%
4 Prudký pokles teploty       T(t) – T(t -6 hod.) ≤ -15 °C, T(t) < 0 °C, UO > 50%
5 Silný mráz       Tmin< -12 °C, UO s NV pod 600m > 50%
6 Velmi silný mráz       Tmin< -18 °C, UO > 50%
7 Extrémní mráz       Tmin< -24 °C, UO > 50%
Jev Kód Výstražná informace
(nebezpečný jev)
Stupeň
nebezpečí
Kritéria Možné škody a doporučení
N V E
II
Vítr
1 Silný vítr       FmFm> 20 m/s (70 km/h) pro běžné polohy, UO s NV pod 600m > 30% nebo
FmFm> 30 m/s (110 km/h) pro vrcholové polohy
Nejvíce úrazů způsobených větrem je spojeno s ulámáním velkých větví, nebo i vyvracením stromů a jejich následným pádem na osoby, automobily, málo odolné objekty …více
2 Velmi silný vítr       FmFm> 25 m/s (90 km/h) nebo
FmFm> 35 m/s (125 km/h) pro vrcholové polohy
3 Extrémně silný vítr       FmFm> 30 m/s (110 km/h) nebo
FmFm> 40 m/s (140 km/h) pro vrcholové polohy
Jev Kód Výstražná informace
(nebezpečný jev)
Stupeň
nebezpečí
Kritéria Možné škody a doporučení
N V E
III
Sníh
1 Nová sněhová pokrývka       E‘˜ >  7 cm/12h nebo E‘˜ > 15 cm/24h  pro nadm. výšku < 600 m nebo
E‘˜ > 15 cm/12h nebo E‘˜ > 30 cm/24h  pro nadm. výšku > 600 m
Intenzivní sněžení, podobně jako slabší sněžení v kombinaci s větrem, se stává omezujícím a nebezpečným povětrnostním jevem. Nová sněhová pokrývka i navátý sníh vedou ke zhoršení sjízdnosti komunikací a ke sněhovým kalamitám, které ovlivňují dopravu všeho druhu …více
2 Vysoká nová sněhová pokrývka       E‘˜ > 20 cm/24h nebo E‘˜ > 30 cm/48h pro nadm. výšku < 600 m nebo
E‘˜ > 40 cm/24h nebo E‘˜ > 50 cm/48h pro nadm. výšku > 600 m
3 Etrémní sněhová pokrývka       E‘˜ > 30 cm/24h pro nadm. výšku < 600 m nebo
E‘˜ > 50 cm/24h pro nadm. výšku > 600 m
4 Silné sněžení*       E‘˜ > 3 cm/1h nebo E‘˜ > 6 cm/1-3h  pro nadm. výšku < 600 m
5 Sněhová bouře*       E‘˜ > 5 cm/1h nebo E‘˜ > 10 cm/1-3h, FmFm > 20 m/s
E(prachový) > 15 cm, FF > 15 m/s
6 Sněhové jazyky       E, E‘˜(oba prachový) > 5 cm, FF > 7 m/s, UO > 40%
7 Závěje       E, E‘˜(oba prachový) > 10 cm, FF > 10 m/s, UO > 20%
Jev Kód Výstražná informace
(nebezpečný jev)
Stupeň
nebezpečí
Kritéria Možné škody a doporučení
N V E
IV
Námrazy
1 Náledí       N = 1, UO > 20% Možnosti ochrany před námrazovými jevy jsou zpravidla omezené a provádí se …více
2 Četné náledí       N = 1, UO > 70%
3 Ledovka       L = 1, UO > 20%
4 Silná ledovka       L = 1, RR > 2 mm mrznoucích srážek
5 Velmi silná ledovka       L = 1, RR > 7 mm mrznoucích srážek
6 Silná námraza       Z = 1, TZ ≥ 3 cm
Jev Kód Výstražná informace
(nebezpečný jev)
Stupeň
nebezpečí
Kritéria Možné škody a doporučení
N V E
V
Bouřka
1 Silné bouřky       B = 1 (SB = 1) a alespoň jeden z jevů: RR ≥ 30 mm; FmFm > 20 m/s (70 km/h) Protože každá bouřka je zpravidla provázena některými doprovodnými projevy (přívalový d隝, nárazový vítr, krupobití, elektrické výboje), jsou bezpečnostní pokyny v tomto textu rozděleny …více
2 Velmi silné bouřky       B = 1 (SB = 1) a alespoň jeden z jevů: PK ≥ 2 cm; RR ≥ 50 mm; FmFm > 25 m/s (90 km/h)
3 Extrémně silné bouřky       B = 1 (SB = 1) a alespoň jeden z jevů: PK ≥ 4 cm; RR ≥ 90 mm; FmFm > 30 m/s (110 km/h)
V
Bouřka
2 Velmi silné bouřky*       B = 1 (SB = 1) a alespoň jeden z jevů: PK ≥ 2 cm; FmFm > 25 m/s (90 km/h) Protože každá bouřka je zpravidla provázena některými doprovodnými projevy (přívalový d隝, nárazový vítr, krupobití, elektrické výboje), jsou bezpečnostní pokyny v tomto textu rozděleny …více
2a Velmi silné bouřky
s přívalovými srážkami***
      B = 1 (SB = 1) a zároveň
RR ≥ 30 mm/15min nebo RR ≥ 40 mm/30min nebo RR ≥ 50 mm/1h nebo RR ≥ 70 mm/3h
3 Extrémně silné bouřky*       B = 1 (SB = 1) a alespoň jeden z jevů:
PK ≥ 4 cm; FmFm > 30 m/s (110 km/h)
3a Extrémně silné bouřky
s přívalovými srážkami***
      B = 1 (SB = 1) a zároveň
RR ≥ 40 mm/15min nebo RR ≥ 50 mm/30min nebo RR ≥ 70 mm/1h nebo RR ≥ 90 mm/3h
Jev Kód Výstražná informace
(nebezpečný jev)
Stupeň
nebezpečí
Kritéria Možné škody a doporučení
N V E
VI
D隝
1 Vydatný d隝       RR > 30 mm/6h nebo RR > 35 mm/12h nebo RR > 40 mm/24h při očekávání SPA Stupeň nebezpečí v důsledku silného deště vzrůstá s jeho intenzitou a dobou trvání. Od samého počátku způsobuje silný d隝 …více
2 Velmi vydatný d隝       RR > 50 mm/12h nebo RR > 60 mm/24h
3 Extrémní srážky***       RR > 50 mm/6h nebo RR > 70 mm/12h nebo RR > 90 mm/24h nebo RR > 120 mm/48h
Jev Kód Výstražná informace
(nebezpečný jev)
Stupeň
nebezpečí
Kritéria Možné škody a doporučení
N V E
VII
Povodeň
1 Povodňová bdělost **       1.SPA = 1, P ≥ 3, resp. dle uvážení hydrologa Velká část české krajiny byla v historii modelována vodou a byla utvářena i povodněmi. Ty jsou ve střední Evropě poměrně běžným jevem. Jen v některých obdobích …více
2 Povodňová pohotovost **       2.SPA = 1, P ≥ 3
3 Povodňové ohrožení***       3.SPA = 1, P ≥ 1
4 Extrémní povodňové ohrožení***     3.SPA = 1, s NL ≥ 50 l.p.
Jev Kód Výstražná informace
(nebezpečný jev)
Stupeň
nebezpečí
Kritéria Možné škody a doporučení
N V E
VIII
Požáry
1 Nebezpečí požárů       INP = 4, D ≥ 3 dny, UO > 50% V období sucha, které je spojené s nedostatkem srážek, ale často i s vysokými teplotami vzduchu, je nutno počítat …více
2 Vysoké nebezpečí požárů       INP = 5, D ≥ 3 dny, UO > 50%

Vysvětlivky

** - Nebezpečné jevy, na které se vydává informace o výskytu nebezpečných jevů.

** - Skupiny nebezpečných jevů, pro které se vydává výstraha hlásné a předpovědní povodňové služby.

Zkratka Význam Jednotka   Zkratka Význam Jednotka   Zkratka Význam Jednotka
B bouřka [-] D období (předpovědní) [den] Tmin minimální teplota [°C]
SB silná bouřka [-] SPA stupeň povodňové aktivity [-] UO území okresu [%]
VV dohlednost [m] INP index nebezpečí požárů [-] FF rychlost větru [m/s]
PK průměr krup [cm] P profil (měrný) [-] FmFm nárazy větru [m/s]
L ledovka [-] E celková sněhová pokrývka [cm]   NV nadmořská výška [m n.m.]
NL N-letost [-] E‘˜ nový sníh [cm]
N náledí [-] RR srážky [mm]
Z námraza [-] T teplota [°C]
TZ tlouška námrazy [cm] Tmax maximální teplota [°C]

Informační zprávy hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

Informační zprávy Hlásné a předpovědní povodňové služby sice nejsou součástí SIVS, jsou však součástí systému ochrany před povodněmi v ČR (Hlásná a předpovědní povodňová služba - dle zákona č.254/2001 Sb §73 a dalších legislativních úprav). Zprávy poskytují informace o hydrometeorologické situaci na území ČR skládající se většinou z popisu meteorologické situace, hydrologické situace, případných zaznamenaných stupňů povodňové aktivity, a předpovědi dalšího vývoje. Jsou vydávány nejčastěji v průběhu povodňové situace, kdy je jejich cílem poskytnout detailní popis situace a předpověď. Nenahrazují výstrahy hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ, pouze je konkretizují nebo upřesňují předpoklad dalšího vývoje v situacích, kdy není nutnost vydání nové výstrahy (například pokud nedochází ke změně úrovně nebezpečnosti jevu). Informační zprávy mohou rovněž obsahovat informace o významných hydrologických jevech nepovodňového charakteru, který však má k povodním blízký vztah. Příkladem může být informace o ledových jevech a nebezpečí tvorby ledových bariér vzhledem k meteorologické situaci, či informace o suchu, sněhových zásobách atd. Frekvence a časy vydávávání zpráv se řídí aktuální potřebou.