Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 14.02.2019 03:22 SEČ


Základní údaje
Kód: UTUSM
Identifikace ISKO: 20
Lokalita: Tušimice
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
Fax:.:
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Měřící budka (vyhřívaná) - odvezena v roce 1993.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO2 [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 1 N N N N N N 1d 01.01.1979 31.12.1979
1 1 1 SO2 [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.11.1968 31.12.1993
1 1 0 SOx [suma oxidů síry] - TRB [turbidimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1977 31.12.1992
1 1 9 PM2,5 [jemné částice PM2,5] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.08.2006 19.05.2015
1 1 9 PM10 [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2005 08.09.2011
1 1 2 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1971 31.12.1993
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Kočkovská 18
40011 Ústi n/Labem
Tel.: 472706050
Fax:.:
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 472 706 050
Fax:.: 472706024
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz