Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 25.05.2018 04:23 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: UTUS
Název: Tušimice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Obec (ZÚJ): Kadaň
Klasifikace
Zkratka: B/R/IA-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: průmyslová;zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)
Meteorolog. observatoř Tušimice
432 01 Kadaň
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 22´ 35.713" sš 13° 19´ 39.441" vd
Nadmořská výška: 322 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Na pozemku Meteorologické observatoře ČHMÚ - otevřená krajina v rovině mimo zástavbu. V okolí pole, výsypky, doly.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active UTUSA Automatizovaný měřicí program
active UTUSD Měření pasivními dosimetry a aktivními samplery
inactive UTUSM Manuální měřicí program
active UTUS9 Měření distribuce počtu částic - FIDAS
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.11.1968 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality