Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UULMA
Lokalita: Ústí n.L.-město
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2020 00:00 54,5
2 02.01.2020 00:00 56,2
3 03.01.2020 00:00 62,6
4 08.01.2020 00:00 53,2
5 16.01.2020 00:00 65,5
6 17.01.2020 00:00 69,2
7 18.01.2020 00:00 55,8
8 27.01.2020 00:00 65,5