Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 11.01.2019 03:26 SEČ


Základní údaje
Kód: UULMA
Identifikace ISKO: 1571
Lokalita: Ústí n.L.-město
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET, Státní síť imisního monitoringu, AMS-SRS
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706053
Fax:.: 472706024
E-mail: bitter@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Virt. ozon - spojení měření na UULN a UULM /2005/. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 17 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 1h 01.01.2005
1 1 17 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 10min 01.01.2005
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.01.2005
1 1 94 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.01.2005
1 1 94 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.01.2005
1 1 22 O3 [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 1h 01.01.2005
1 1 25 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N N A 1h 01.01.2005
1 1 120 Hg0 [plynná rtuť] - AFS [nízkoteplotní plynová atomová fluorescenční spektrometrie] ng/m3 Ne Ano 0 N N A N N N 1h 12.08.2015
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2005
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2005
1 1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2012
1 1 31 Hg0 [plynná rtuť] - AFS [nízkoteplotní plynová atomová fluorescenční spektrometrie] ng/m3 Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 10.01.2011
1 1 30 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 30.04.2015
1 1 30 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 30.04.2015
1 1 30 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2009
1 1 30 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2009
1 1 30 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2009
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
Fax:.: 472 706 024
E-mail: bitter@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706053
Fax:.: 472706024
E-mail: bitter@chmi.cz