Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOFFA
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Pořadí Datum Hodnota
1 02.01.2017 06:00 66,8
2 07.01.2017 06:00 82,0
3 08.01.2017 06:00 229,0
4 09.01.2017 06:00 225,4
5 10.01.2017 06:00 63,6
6 16.01.2017 06:00 63,8
7 17.01.2017 06:00 73,6
8 18.01.2017 06:00 57,2
9 19.01.2017 06:00 120,6
10 20.01.2017 06:00 77,1
11 21.01.2017 06:00 108,3
12 22.01.2017 06:00 56,8
13 23.01.2017 06:00 59,2
14 24.01.2017 06:00 95,5
15 25.01.2017 06:00 113,6
16 26.01.2017 06:00 99,6
17 28.01.2017 06:00 60,6
18 29.01.2017 06:00 63,8
19 30.01.2017 06:00 70,0
20 31.01.2017 06:00 62,5
21 01.02.2017 06:00 188,4
22 03.02.2017 06:00 80,5
23 04.02.2017 06:00 123,2
24 06.02.2017 06:00 87,0
25 07.02.2017 06:00 71,4
26 08.02.2017 06:00 62,7
27 09.02.2017 06:00 88,6
28 10.02.2017 06:00 113,4
29 11.02.2017 06:00 115,7
30 12.02.2017 06:00 102,9
31 13.02.2017 06:00 141,8
32 14.02.2017 06:00 160,3
33 15.02.2017 06:00 108,6
34 16.02.2017 06:00 90,7
35 17.02.2017 06:00 61,8
36 13.03.2017 06:00 57,5
37 14.03.2017 06:00 67,0
38 23.03.2017 06:00 56,0
39 04.04.2017 06:00 52,1
40 18.10.2017 06:00 78,7
41 19.10.2017 06:00 55,3
42 07.11.2017 06:00 60,2
43 08.11.2017 06:00 63,5
44 09.11.2017 06:00 54,6
45 15.11.2017 06:00 58,0
46 16.11.2017 06:00 117,2
47 02.12.2017 06:00 120,4
48 03.12.2017 06:00 52,4