Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: HVELM
Lokalita: Velichovky
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 67,3
2 07.01.2017 06:00 67,7
3 08.01.2017 06:00 63,7
4 09.01.2017 06:00 74,6
5 19.01.2017 06:00 105,3
6 20.01.2017 06:00 110,9
7 21.01.2017 06:00 83,7
8 23.01.2017 06:00 57,6
9 24.01.2017 06:00 55,0
10 25.01.2017 06:00 88,5
11 27.01.2017 06:00 54,9
12 28.01.2017 06:00 54,4
13 29.01.2017 06:00 81,4
14 30.01.2017 06:00 59,1
15 01.02.2017 06:00 62,8
16 03.02.2017 06:00 55,3
17 04.02.2017 06:00 59,7
18 09.02.2017 06:00 61,2
19 10.02.2017 06:00 51,8
20 12.02.2017 06:00 61,5
21 13.02.2017 06:00 81,4
22 15.02.2017 06:00 65,4
23 16.02.2017 06:00 93,4
24 17.02.2017 06:00 86,0
25 18.10.2017 06:00 52,5
26 20.12.2017 06:00 61,9