Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2020 03:22 SEČ


Základní údaje
Kód: HVELM
Identifikace ISKO: 539
Lokalita: Velichovky
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komárek.chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Samostatná budka v klimat. zahrádce u sportovního hřiště ( Velichovky - Hradčany). Od 4.4.1995 umístěno do nové budky. Budka byla po po ukončení odběrů NO2 odstraněna. Od 1.9.2009 změna přístroje u PM10 - PNS-LVS na FH 95 SEQ.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 55 PM10 [částice PM10] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 A A A A R A 1d 01.05.2004
1 1 1 SO2 [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 1d 06.09.1981 30.06.2003
2 2 2 SO2 [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 29.12.2010
1 1 5 NO2 [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.07.2003 31.12.2010
1 1 5 NO2 [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 04.01.2011 31.10.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Laboratoř č. 2 ČHMÚ - pob.Ostrava-laboratoř
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz