Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2016

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2017 04:31 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AVRSA
Lokalita: Praha 10-Vršovice
Pořadí Datum Hodnota
1 06.01.2016 06:00 61,8
2 07.01.2016 06:00 57,2
3 19.01.2016 06:00 50,1
4 22.01.2016 06:00 58,7
5 04.04.2016 06:00 63,0
6 05.04.2016 06:00 63,8
7 30.04.2016 06:00 57,7
8 07.09.2016 06:00 50,1
9 12.09.2016 06:00 52,8
10 13.09.2016 06:00 62,2
11 26.09.2016 06:00 51,1
12 15.10.2016 06:00 62,5
13 17.10.2016 06:00 53,6
14 18.10.2016 06:00 53,0
15 24.10.2016 06:00 60,7
16 09.11.2016 06:00 51,1
17 13.11.2016 06:00 57,8
18 14.11.2016 06:00 83,0
19 22.11.2016 06:00 92,8
20 23.11.2016 06:00 51,6
21 24.11.2016 06:00 54,5
22 26.11.2016 06:00 65,9
23 03.12.2016 06:00 58,4
24 04.12.2016 06:00 63,5
25 05.12.2016 06:00 56,0
26 13.12.2016 06:00 60,8
27 31.12.2016 06:00 87,2