Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 29.01.2019 03:24 SEČ


Základní údaje
Kód: AVRSA
Identifikace ISKO: 805
Lokalita: Praha 10-Vršovice
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET, Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
Fax:.:
E-mail: silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
11.7.2003 výměna Verewa za FH62, sonda Kalmán za Andersen. 1.6.2006 výměna sondy Andersen za Digitel.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 25 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2004
1 1 17 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 17 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.1992 31.12.2003
1 1 17 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 N N N N N N 10min 29.11.2004 31.12.2012
1 1 19 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.1992 31.12.2003
1 1 19 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 18 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.1992 31.12.2003
1 1 19 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 18 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.1992 31.12.2003
1 1 26 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1995 31.12.2003
1 1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.1992 31.10.1995
1 1 0 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.1992 31.08.1999
1 1 0 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1996 31.08.1999
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
Fax:.:
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
Fax:.:
E-mail: silhavy@chmi.cz