Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLVA
Lokalita: Plzeň-Doubravka
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 19:00 123,1
2 20.04.2019 17:00 125,7
3 21.04.2019 18:00 128,1
4 04.06.2019 18:00 126,9
5 05.06.2019 19:00 124,8
6 14.06.2019 15:00 124,2
7 18.06.2019 16:00 120,4
8 19.06.2019 17:00 124,7
9 26.06.2019 16:00 136,5
10 30.06.2019 19:00 136,7
11 01.07.2019 15:00 120,3
12 06.07.2019 15:00 124,4
13 20.07.2019 17:00 130,2
14 25.07.2019 20:00 146,3
15 26.07.2019 17:00 134,1
16 28.08.2019 18:00 120,2
17 30.08.2019 17:00 122,3
18 31.08.2019 17:00 124,3