Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2018 03:27 SEČ


Základní údaje
Kód: PPLVA
Identifikace ISKO: 1105
Lokalita: Plzeň-Doubravka
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET, Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
Fax:.: 377237444
E-mail: fory@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Kontejner umístěn na severovýchodním okraji okresu PM, za městskou aglomera cí ve směru převažujícího proudění, přibližně 1km od zástavby. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 93 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 1h 01.01.2004
1 1 93 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 10min 01.01.2004
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.01.2004
1 1 94 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.01.2004
1 1 94 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.01.2004
1 1 96 O3 [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 1h 01.01.2004
1 1 25 PM2,5 [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N N A 1h 15.04.2015
1 1 25 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2004
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 05.11.2004
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 05.11.2004
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 05.11.2004
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 05.11.2004
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 05.11.2004
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N A N N N 10min 05.11.2004
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 05.11.2004
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 05.11.2004
1 1 97 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 97 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 17 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 18 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 18 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 07.09.1994 31.12.2003
1 1 22 O3 [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 07.09.1994 31.12.2003
1 1 24 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 24.10.1995 31.12.2003
1 1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 19.01.1994 23.10.1995
1 1 38 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 04.11.2004
1 1 38 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 20.12.1994 31.12.2003
1 1 38 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 04.11.2004
1 1 38 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 04.11.2004
1 1 38 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 20.12.1994 31.12.2003
1 1 38 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 04.11.2004
1 1 38 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 04.11.2004
1 1 38 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 04.11.2004
1 1 46 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 46 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 30min 20.12.1994 31.12.2003
1 1 45 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 20.12.1994 31.12.2003
1 1 48 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2010
1 1 48 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 N N N N N N 30min 26.10.2000 31.12.2003
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 20.12.1994 31.12.2003
1 1 40 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 20.12.1994 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
Fax:.: 377237444
E-mail: fory@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256643
Fax:.: 377237444
E-mail: hadinger@chmi.cz