Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOFFA
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 17:00 125,5
2 20.04.2019 16:00 125,8
3 25.05.2019 17:00 126,4
4 14.06.2019 18:00 156,2
5 18.06.2019 17:00 128,4
6 25.06.2019 17:00 126,0
7 26.06.2019 18:00 131,5
8 27.06.2019 18:00 126,3
9 30.06.2019 17:00 123,1
10 01.07.2019 15:00 138,3
11 06.07.2019 17:00 136,7
12 19.07.2019 15:00 121,5
13 20.07.2019 18:00 131,5
14 25.07.2019 18:00 120,5
15 26.07.2019 16:00 120,8
16 28.07.2019 15:00 121,9
17 29.07.2019 17:00 122,2
18 29.08.2019 16:00 127,6
19 30.08.2019 19:00 128,0
20 31.08.2019 17:00 125,9