Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UTUSA
Lokalita: Tušimice
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 17:00 127,7
2 19.04.2019 17:00 137,0
3 20.04.2019 17:00 142,8
4 21.04.2019 17:00 134,4
5 25.04.2019 17:00 124,2
6 24.05.2019 19:00 123,9
7 04.06.2019 17:00 129,2
8 05.06.2019 18:00 130,3
9 13.06.2019 18:00 121,7
10 14.06.2019 17:00 146,1
11 17.06.2019 17:00 125,3
12 18.06.2019 18:00 138,8
13 24.06.2019 19:00 136,4
14 26.06.2019 18:00 155,8
15 27.06.2019 00:00 148,7
16 29.06.2019 17:00 127,5
17 30.06.2019 19:00 139,6
18 01.07.2019 15:00 137,6
19 06.07.2019 17:00 139,6
20 24.07.2019 19:00 137,5
21 25.07.2019 17:00 157,8
22 26.07.2019 15:00 127,4
23 27.07.2019 17:00 128,4
24 25.08.2019 18:00 126,2
25 26.08.2019 18:00 124,6
26 28.08.2019 17:00 121,2
27 30.08.2019 17:00 133,6
28 31.08.2019 17:00 141,1