Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BKUCA
Lokalita: Kuchařovice
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 17:00 131,0
2 16.04.2019 19:00 125,2
3 19.04.2019 19:00 133,0
4 20.04.2019 16:00 133,5
5 21.04.2019 16:00 129,6
6 22.04.2019 16:00 124,6
7 05.06.2019 16:00 120,2
8 14.06.2019 17:00 126,9
9 15.06.2019 16:00 131,8
10 18.06.2019 17:00 120,7
11 19.06.2019 18:00 127,5
12 24.06.2019 19:00 125,4
13 26.06.2019 17:00 124,2
14 27.06.2019 16:00 128,6
15 29.06.2019 17:00 121,8
16 30.06.2019 17:00 137,4
17 01.07.2019 14:00 134,4
18 06.07.2019 17:00 122,9
19 19.07.2019 16:00 123,5
20 20.07.2019 17:00 135,5
21 25.07.2019 17:00 126,0
22 26.07.2019 17:00 145,9
23 27.08.2019 17:00 128,2
24 28.08.2019 16:00 138,4
25 29.08.2019 16:00 126,0
26 30.08.2019 17:00 135,7
27 31.08.2019 17:00 131,1