Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 29.04.2020 04:22 SELČ


Základní údaje
Kód: BKUCA
Identifikace ISKO: 1132
Lokalita: Kuchařovice
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Areál meteorologické stanice Kuchařovice, vyvýšenina v rovinatém terénu. V rámci inovace SIS došlo ke změně přístrojů dne 23.2.2015. Od tohoto data je měření dočasně neakreditováno.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 96 O3 [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 1h 04.11.2004
1 1 0 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 23.09.2003
1 1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 23.09.2003
1 1 0 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 23.09.2003
1 1 0 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 23.09.2003
1 1 67 PM2,5 [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.06.2016 31.12.2016
1 1 67 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.06.2016 31.12.2016
1 1 0 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.10.1995 23.09.2003
1 1 0 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 20.10.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421044
 
E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz