Stav v roce: 2002Základní údaje
Číslo stanice: 1437
Název stanice: Mladá Boleslav
Typ stanice: stacionární - AMS
Okres: Mladá Boleslav
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Adresa laboratoře
ČHMÚ - Libuš AIM
Ing. Novák Jiří
Kolarovova 942
140 00 Praha 4
Tel: 244033451
Fax: 241727935
Adresa zodpovědného pracovníka
ČHMÚ - Libuš AIM
Ing.  ilhavý Jan
Kolarovova 942
140 00 Praha 4 - Libuš
Tel: 244033467
Fax: 241727935
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 25' 44" sš ;   14° 54' 55" vd
Nadmořská výška:
Doplňující údaje o stanici
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Cíl stanice: stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Slovní popis umístění
Stanice je umístěna ve sportovním areálu blízko sídliště.
Registrace
Datum zavedení stanice: 16-04-1998 Datum ukončení činnosti stanice:
Veličina
Metoda
Jednotka
Interval
Datum zahájení
Datum ukončení
SO2 (oxid siřičitý) UVFL (UV-fluorescence)ug/m^3 30 min 16-04-1998
NO (oxid dusnatý) CHLM (chemiluminiscence)ug/m^3 30 min 16-04-1998
NO2 (oxid dusičitý) CHLM (chemiluminiscence)ug/m^3 30 min 16-04-1998
NOx (oxidy dusíku) CHLM (chemiluminiscence)ug/m^3 30 min 16-04-1998
PM10 (PM10) RADIO (radiometrie - absorpce beta záření)ug/m^3 30 min 16-04-1998
WV (rychlost větru) OPEL (optoelekronická metoda)m/s 30 min 24-02-1999
WD (směr větru) OPEL (optoelekronická metoda)deg 30 min 24-02-1999
p (atmosférický tlak) APRESS (měření atmosférického tlaku)hPa 30 min 17-03-1999
T (teplota (blíže neurčená)) PT100 (odporová metoda)K 30 min 16-04-199831-08-1999
h (relativní vlhkost vzduchu) SKIN (živočišná blána)% 30 min 24-02-1999
T2m (teplota 2m nad terénem) PT100 (odporová metoda)K 30 min 24-02-1999