Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky

Okres: Mladá Boleslav


Rok: 2002
Látka: NOx-oxidy dusíku
Jednotka: ug/m^3
IHd:100
IHr: 80

Stanice Kd stanice
Organizace
Typ stanice
Metoda
Měsíční hodnoty Roční hodnoty
 123456789101112MAX.
DAT.
95%kv
č.p.%
50%kv
98%kv
X
S
XG
SG
N
dv
1437 - Mladá Boleslav
CZMBCMMBO
ČHMÚ
AMS
CHLM
Xm: 54 32 38 27 21 20 19 24 35 40 56 48 135 83 26 35 29359
mc: 31 28 31 25 31 30 31 31 29 31 30 31 05.01. 3.06 103 22.50 1.75 3
1058 - Kostelní Hlavno
CZMBEXKOH
EKX
manuální
GUAJA
Xm: ~ 20 23 12 8 9 5 3 4 14 5 6 53 31 7 11 8355
mc: 25 25 31 30 31 30 30 31 30 31 30 31 07.01.0.00 37 9.18 2.28 6