CHMU

EUMETSAT

Licenční záležitosti


Datová politika EUMETSATu se snaží zabránit zneužívání dat. Týká se především dat z geostacionárních družic MSG, většina dat z polárních družic není licencovaná, díky tomu je můžeme volně zveřejňovat v plném rozsahu, spolu s daty z amerických polárních družic NOAA. (Jejich využití Americká meteorologická služba neomezuje, tudíž je může přijímat a zobrazovat každý.)

U geostacionárních družic MSG je oproti tomu datová politika poměrně přísná, volně přístupných dat pro veřejnost je jen velmi málo vzhledem k celkovému objemu dat, který družice MSG poskytuje. Zdarma lze zveřejňovat snímky po třech hodinách a snímky, které EUMETSAT zveřejňuje na svých stránkách. U všech ostatních snímků je nutné za jejich zveřejnění platit relativně vysoké poplatky. Výška platby je závislá na četnosti snímků (tedy jak často data zveřejňujeme) a na návštěvnosti stránek.

S datovou politikou EUMETSATu se můžete podrobněji seznámit prostřednictvím neoficiálního českého překladu (verze z 12.4.2018), který obsahuje všechny části originálního dokumentu, které se bezprostředně týkají uživatelů v České republice, resp. programů, ve kterých ČR participuje. Originální dokument (v angličtině) naleznete na stránkách EUMETSATu.

Na našich stránkách najdete také aktuální snímky ČR z MSG po 15 minutách; ovšem právě z důvodu snížení počtu přístupů z dalších států (a tedy maximálního možného snížení poplatku za zveřejňování těchto dat) je většina veřejně dostupných snímků ve formátu Česká republika, který zahrnuje pouze naše nejbližší okolí. Aktuální snímky z MSG po 15 minutách pro oblast celé Evropy můžete nalézt na stránkách www.sat24.com.

Licencovaná data mohou získávat i další subjekty, nejen národní meteorologická služba. Je však nutné podepsat licenční smlouvu s EUMETSATem (pro uživatele z České republiky je EUMETSAT zastupován Českým hydrometeorologickým ústavem). Poplatky za tato data se odvíjejí nejen z četnosti přijímaných dat, ale také podle použití těchto dat. Poplatky za komerční využití (kam spadá i zveřejňování těchto dat) jsou vysoké, ale pokud je chcete využívat pouze pro výukové a edukační potřeby (bez veřejného zobrazování v reálném čase), pak je můžete mít i zcela zdarma. První krok před sepsáním smlouvy s EUMETSATem o využití dat z MSG (a též z Metopu) je registrace na stránkách EUMETSATu (v angličtině). Pro další informace můžete kontaktovat družicové oddělení ČHMÚ.