CHMU

EUMETSAT

Licenční záležitosti


Datová politika EUMETSATu se snaží zabránit zneužívání dat. Týká se především dat z geostacionárních družic MSG, většina dat z polárních družic není licencovaná, díky tomu je můžeme volně zveřejňovat v plném rozsahu, spolu s daty z amerických polárních družic NOAA. (Jejich využití Americká meteorologická služba neomezuje, tudíž je může přijímat a zobrazovat každý.)

U geostacionárních družic MSG lze zdarma zveřejňovat hodinové snímky. U všech ostatních snímků je nutné za jejich zveřejnění platit poplatky stejně jako za komerční využití dat z družic Meteost. Na našich stránkách najdete aktuální snímky Evropy z MSG po 15 minutách.

Licencovaná data mohou získávat i další subjekty, nejen národní meteorologická služba. Je však nutné podepsat licenční smlouvu s EUMETSATem (pro uživatele z České republiky je EUMETSAT zastupován Českým hydrometeorologickým ústavem). Výše poplatků za příjem dat se odvíjí dle způsobu jejich komerčního využití (4 000 € nebo 8 000 € za rok viz Datová Politika EUMETSATu níže). Data pro výukové a edukační potřeby (bez veřejného zobrazování v reálném čase), je možné získat zcela zdarma. První krok před sepsáním smlouvy s EUMETSATem o využití dat z MSG (a též z Metopu) je registrace na stránkách EUMETSATu (v angličtině). Pro další informace můžete kontaktovat družicové oddělení ČHMÚ.

S datovou politikou EUMETSATu se můžete podrobněji seznámit prostřednictvím neoficiálního českého překladu (verze z 21. 1. 2019), který obsahuje všechny části originálního dokumentu, které se bezprostředně týkají uživatelů v České republice, resp. programů, ve kterých ČR participuje. Originální dokument (v angličtině) naleznete na stránkách EUMETSATu.