CHMU

EUMETSAT

Licenční záležitosti


Datová politika EUMETSATu má zabránit zneužívání dat. Jelikož je velice přísná, volně přístupných dat pro veřejnost je jen velmi málo vzhledem k celkovému objemu dat, který družice MSG poskytuje. Volně přístupné jsou snímky po třech hodinách - ze všech kanálů přístroje SEVIRI a navíc v nejlepším možném geometrickém rozlišení; dále snímky, které EUMETSAT zveřejňuje na svých stránkách. U ostatních snímků je nutné za jejich zveřejnění platit vysoké poplatky.

S datovou politikou EUMETSATu se můžete podrobněji seznámit prostřednictvím neoficiálního českého překladu (verze z 11.11.2014), který obsahuje všechny části originálního dokumentu, které se bezprostředně týkají uživatelů v České republice, resp. programů, ve kterých ČR participuje. Originální dokument (v angličtině) naleznete na stránkách EUMETSATu.

Na našich stránkách najdete také aktuální snímky ČR z MSG po 15 minutách; právě z důvodu snížení počtu přístupů z dalších států (a tedy maximálního možného snížení poplatku za zveřejňování těchto dat) je většina snímků ve formátu Česká republika, který zahrnuje pouze naše nejbližší okolí. Aktuální snímky z MSG po 15 minutách pro oblast celé Evropy můžete nálezt na stránkách www.sat24.com/.

Licencovaná data mohou získávat i další subjekty, nejen národní meteorologická služba. Je však nutné podepsat smlouvu s EUMETSATem (pro uživatele z České republiky je EUMETSAT zastupován Českým hydrometeorologickým ústavem). Podle dalšího použití se za data (ať už je budete sami přijímat nebo získávat prostřednictvím někoho jiného, např. ČHMÚ) musí či nemusí platit. První krok před sepsáním smlouvy s EUMETSATem o využití dat z MSG (a též z Metopu) je registrace na stránkách EUMETSATu (v angličtině).