Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení ochrany čistoty ovzduší Brno

 

Odborná činnost oddělení je metodicky řízena Úsekem ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ Praha.

Oddělení: Oddělení ochrany čistoty ovzduší Brno

Odkaz:

Oddělení: Oddělení ochrany čistoty ovzduší Brno

Odkaz:

Oddělení: Oddělení ochrany čistoty ovzduší Brno

Odkaz:

 

  • imisní monitoring, správa - Zdeněk Jurdák, Radek Krymlák
  • stanovení PM10 a PM2,5 gravimetrickou metodou. Vedoucí laboratoře - RNDr. Hana Smékalová
  • Kontrola a validace dat a předávání dat do databáze Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného v ČHMÚ - RNDr. Hana Smékalová a Ing. Petra Tylichová

Oddělení: Oddělení ochrany čistoty ovzduší Brno

Odkaz: