Univerzální reporty

Výpis standardních imisních číselníků

Aktualizováno: 14.07.2020 05:26 SELČ

Název Popis
Chybové kódy Přehled chybových kódů naměřených hodnot
Kraj Přehled krajů používaných pro účely imisní databáze
Okres Přehled okresů používaných pro účely imisní databáze
Vlastníci lokalit Přehled vlastníků lokalit v imisní databázi
Veličiny Přehled veličin v imisní databázi
Veličiny - jednotky Přehled přepočítacích koeficientů veličin v imisní databázi
Metody analýzy Přehled metod analýzy v imisní databázi
Metody odběru Přehled metod odběru v imisní databázi
Typy terénů Přehled typů terénů v imisní databázi
Typy krajin Přehled typů krajin v imisní databázi
Typy reprezentativnosti Přehled typů reprezentativnosti v imisní databázi
Typy cílů měření Přehled typů cílů měření měřicích programů v imisní databázi
Intervaly měření Přehled intervalů měření primárních dat v imisní databázi
Intervaly odběru Přehled intervalů odběru primárních dat v imisní databázi
Měřicí přístroje Přehled měřicích přístrojů v imisní databázi
Typy měřicích programů Přehled typů měřicích programů v imisní databázi
EOI klasifikace Přehled EOI klasifikace v imisní databázi
Měřicí sítě Přehled měřicích sítí v imisní databázi