Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 28.12.2019 13:27 SEČ


Základní údaje
Název: AFEED, a.s. - středisko VKS Opava
NACE: 109100
Ulice, č.p./č.o.: Otická 2902/39
PSČ, Obec: 746 01 Opava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 51.187" sš 17° 53´ 33.528" vd
Adresní místo (ADM): 27120139
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,126
oxidy dusíku 0,226
oxid uhelnatý 0,017
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 2,2
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v bodech 11.1. až 11.9.