Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 09.11.2019 11:57 SEČ


Základní údaje
Název: ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína
NACE: 382100
Ulice, č.p./č.o.: 194
PSČ, Obec: 742 72 Životice u Nového Jičína
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 32´ 57.306" sš 18° 4´ 44.457" vd
Adresní místo (ADM): 25655850
Emise [t]
oxidy dusíku 1,525
oxid uhelnatý 2,592
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 0,8
Paliva ze spalovacích procesů
skládkový plyn
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t
2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně