Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 09.11.2019 11:57 SEČ


Základní údaje
Název: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - Ocelárenská výroba
NACE: 241010
Ulice, č.p./č.o.: Průmyslová 1000
PSČ, Obec: 739 61 Třinec
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 41´ 17.321" sš 18° 38´ 50.029" vd
Adresní místo (ADM): 25263188
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 23,689
oxid siřičitý 69,260
oxidy dusíku 65,074
oxid uhelnatý 14 020,165
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,001800000
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000980457
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
koks
koksárenský plyn
vysokopecní plyn
zemní plyn
Přehled vyjmenovaných zdrojů
4.3.1. Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
4.3.3. Kyslíkové konvertory
4.3.4. Elektrické obloukové pece
4.3.5. Pánvové pece