Informace o provozovně

Rok: 2018

Aktualizováno: 16.05.2020 12:57 SELČ


Základní údaje
Název: AWT Rekultivace a.s. - skládky COZ
NACE: 000000
Ulice, č.p./č.o.:
PSČ, Obec: 718 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 19.538" sš 18° 18´ 7.420" vd
Emise [t]
těkavé organické látky (VOC) 1,587
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t
2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení
5.11.b. Zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den - činnosti nesouvisející s těžbou (výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba; příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot - nepřemisťující se zařízení)