Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 09.11.2019 11:57 SEČ


Základní údaje
Název: AWT Rekultivace a.s. - skládky COZ
NACE: 439900
Ulice, č.p./č.o.:
PSČ, Obec: 718 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 19.538" sš 18° 18´ 7.420" vd
Emise [t]
těkavé organické látky (VOC) 4,436
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t
2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení
5.12.a. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den - přemísťující se zařízení