Informace o provozovně

Rok: 2016

Aktualizováno: 23.03.2019 11:57 SEČ


Základní údaje
Název: AL INVEST Břidličná, a.s.
NACE: 244200
Ulice, č.p./č.o.: Bruntálská 167
PSČ, Obec: 793 51 Břidličná
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 54´ 45.530" sš 17° 22´ 25.578" vd
Adresní místo (ADM): 2800900
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 8,982
oxidy dusíku 50,235
oxid uhelnatý 32,500
organické látky vyjádřené jako TOC 8,048
těkavé organické látky (VOC) 119,504
chrom (bez šestimocného chromu) 0,000021
chrom šestimocný 0,000001
měď a její sloučeniny, vyjádřené jako Cu 0,000005805
fluor a jeho anorg.sloučeniny, vyjádřené jako F 0,719811
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 4,257336
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 32,1
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn
Paliva pro technologie
zemní plyn
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW
3.1.b. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 5 MW
4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin
4.11. Zpracování hliníku válcováním
4.12.a. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní
4.8.1. Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem
9.3. Jiné tiskařské činnosti s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok