Informace o provozovně

Rok: 2016

Aktualizováno: 19.01.2019 11:57 SEČ


Základní údaje
Název: MORAVIA CANS a.s.
NACE: 259200
Ulice, č.p./č.o.: Tovární 532
PSČ, Obec: 687 71 Bojkovice
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 2´ 37.091" sš 17° 49´ 16.860" vd
Adresní místo (ADM): 4649729
Emise [t]
oxidy dusíku 0,281
oxid uhelnatý 0,012
těkavé organické látky (VOC) 6,121
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 0,8
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn
Paliva pro technologie
zemní plyn
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m3/den
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok