Informace o provozovně

Rok: 2015

Aktualizováno: 28.04.2018 12:57 SELČ


Základní údaje
Název: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - Rafinérie Litvínov
NACE: 192000
Ulice, č.p./č.o.: 2
PSČ, Obec: 436 01 Litvínov
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 36´ 8.619" sš 13° 33´ 19.282" vd
Adresní místo (ADM): 5145694
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 4,840
oxid siřičitý 945,430
oxidy dusíku 231,411
oxid uhelnatý 39,942
organické látky vyjádřené jako TOC 0,258
těkavé organické látky (VOC) 51,425
benzen 0,028000
sírovodík 0,333000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 337,2
Paliva ze spalovacích procesů
jiné plynné palivo
nafta
zemní plyn
Paliva pro technologie
zemní plyn
Přehled vyjmenovaných zdrojů
10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
6.13. Výroba síry (Clausův proces)
6.24. Ropná rafinerie, výroba a zpracování petrochemických výrobků
6.25. Skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče nad 10 000 m3 a manipulace (není určeno pro automobilové benziny)