Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 28.12.2019 13:27 SEČ


Základní údaje
Název: FCC Dačice, s.r.o.
NACE: 381100
Ulice, č.p./č.o.: U Stadionu 50
PSČ, Obec: 380 01 Dačice
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 5´ 14.003" sš 15° 26´ 5.401" vd
Adresní místo (ADM): 14821311
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,001
methan 10,200
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t
2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně