Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 20.07.2019 12:57 SELČ


Základní údaje
Název: Ljunghall s.r.o.
NACE: 245300
Ulice, č.p./č.o.: Vrchovská 1813
PSČ, Obec: 286 01 Čáslav
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 1.707" sš 15° 23´ 54.083" vd
Adresní místo (ADM): 27039404
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,309
oxidy dusíku 0,293
oxid uhelnatý 0,154
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 0,7
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin
4.12.a. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní
4.13. Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100 kW