Informace o provozovně

Rok: 2016

Aktualizováno: 23.03.2019 11:57 SEČ


Základní údaje
Název: Ljunghall s.r.o.
NACE: 245300
Ulice, č.p./č.o.: Vrchovská 1813
PSČ, Obec: 286 01 Čáslav
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 1.707" sš 15° 23´ 54.083" vd
Adresní místo (ADM): 27039404
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 2,076
oxidy dusíku 0,191
oxid uhelnatý 0,228
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin
4.12.a. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní
4.13. Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100 kW