Informace o provozovně

Rok: 2018

Aktualizováno: 16.05.2020 12:57 SELČ


Základní údaje
Název: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - skládka Čáslav
NACE: 000000
Ulice, č.p./č.o.: Hejdof 1666
PSČ, Obec: 286 01 Čáslav
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 54´ 55.926" sš 15° 22´ 31.995" vd
Adresní místo (ADM): 11636971
Emise [t]
Emise nebyly ohlášeny
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t
2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně
2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení
2.5. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) s celkovým projektovaným výkonem vyšším než 1 t VOC včetně za rok