Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 28.12.2019 13:27 SEČ


Základní údaje
Název: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - skládka Čáslav
NACE: 381100
Ulice, č.p./č.o.: Hejdof 1666
PSČ, Obec: 286 01 Čáslav
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 54´ 55.926" sš 15° 22´ 31.995" vd
Adresní místo (ADM): 11636971
Emise [t]
Emise nebyly ohlášeny
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t
2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně
2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení
2.5. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) s projektovaným ročním výkonem vyšším než 1 t VOC včetně