Informace o zdroji

Rok: 2011

Aktualizováno: 19.04.2014 17:51 SELČ


Základní údaje
Název: Slévárna Kuřim, a.s.
NACE - NAMEA: 245100
Ulice: Blanenská
Obec: 66434 Kuřim
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 18´ 55.245" sš 16° 32´ 30.032" vd
Emise [t]
tuhé emise 3,686
oxid siričitý 0,001
oxidy dusíku 0,118
oxid uhelnatý 0,022
organické látky vyjádřené jako TOC 0,013
těkavé organické látky (VOC) 4,236
arsen 0,001000000
kadmium a jeho slouceniny, vyjadrene jako Cd 0,000000000
olovo a jeho slouceniny, vyjadrene jako Pb 0,003000000
rtut a jeji slouceniny, vyjadrene jako Hg 0,000000000
zinek a jeho slouceniny, vyjadrene jako Zn 0,008000000
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000000000
polycyklické aromatické uhlovodíky 0,000000000
polychlorované bifenyly 0,000000000000
Doplňující údaje
Celkový výkon provozovny [MW]: 1,4
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn
Paliva pro technologie
Druhy výrob
APL. NH - Aplikace nátěrových hmot .., mimo 4.2. až 4.7.
Průmyslové zpracování dřeva
Slévárny želez. kovů - Dopr. a manip.se vsázkou..
Slévárny želez. kovů - Tav. v elektr. indukč. peci