Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.05.2019 04:31 SELČ


Základní údaje
Kód: UVYSK
Identifikace ISKO: 202
Lokalita: Výsluní
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ORGREZ, a.s.
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: zdenek.chmela@orgrez.cz
Cíl měřicího programu
určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Na jihovýchodním okraji obce.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO2 [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1971 31.12.1980
1 1 0 SO2 [oxid siřičitý] - PTM [potenciometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.1988
1 1 0 SO2 [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1987 31.12.1987
1 1 0 SO2 [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1986 31.12.1999
1 1 0 NOx [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.1988
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1971 31.12.1980
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.1988
1 1 0 F- [fluoridové ionty] - ISE-I. [iont. selektivní elektroda] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.1988
1 1 0 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.12.1997 31.12.1999
1 1 0 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.12.1997 31.12.1999
1 1 0 T10m [teplota 10m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1998 31.12.1999
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ORGREZ,a.s.-Zkušební labor. Most č.1179
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: jan.pomahac@orgrez.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ORGREZ,a.s.
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: zdenek.chmela@orgrez.cz