Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2019-05-18 04:34 CEST


Basic data
Code: UULNA
Old ISKO number: 1012
Locality: Usti n.L.-mesto
Type of measuring programme: Automated measuring program
Measuring networks: BLACK TRIANGLE, EUROAIRNET, AMS-SRS
Administrator
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Target of the measuring programme
Evalution of concentration in urban areas
Cover
not defined
Note
Otevřené prostranství mezi budovami na rovině, okolo travnatá plocha místní komunikace (náměstí), parkoviště. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Measurements
Lab. Supp. Instr. Component Sampling method Measuring method Unit A R Par. Acc. ICT Met. tr. Valid. Tests ek. Uncert. Interval Date of start Date of end
1 1 17 SO2 [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 17 SO2 [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 1992-02-18 2003-12-31
1 1 17 SO2 [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2004-12-31
1 1 18 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 18 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 1992-02-18 2003-12-31
1 1 18 NO2 [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 18 NO2 [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 1992-02-18 2003-12-31
1 1 18 NOx [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 18 NOx [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 1992-02-18 2003-12-31
1 1 20 CO [carbon monoxide] - IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 20 CO [carbon monoxide] - IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 1993-03-12 2003-12-31
1 1 22 O3 [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 22 O3 [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 1997-01-01 2003-12-31
1 1 26 PM10 [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 26 PM10 [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 1995-10-20 2003-12-31
1 1 24 SPM [suspended particulate matter] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 1992-02-18 1995-10-19
1 1 31 Hg [mercury] - AFS [low-temperature gas atomic fluorescence spectrometry] ng/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 31 Hg [mercury] - AFS [low-temperature gas atomic fluorescence spectrometry] ng/m3 No No 0 N N N N N N 30min 1998-01-06 2003-12-31
1 1 30 BZN [Benzene] - GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] µg/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 28 BZN [Benzene] - GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 2003-11-01 2003-12-31
1 1 30 TLN [toluene] - GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] µg/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 28 TLN [toluene] - GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 2003-11-01 2003-12-31
1 1 30 MPXY [m,p-xylene] - GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] µg/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 28 MPXY [m,p-xylene] - GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 2003-11-01 2003-12-31
1 1 30 OXY [o-xylene] - GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] µg/m3 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 28 OXY [o-xylene] - GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 2003-11-01 2003-12-31
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m2 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-12-31
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m2 No No 0 N N N N N N 30min 1997-01-01 2003-12-31
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m2 No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2004-12-31
List of laboratories
Laboratory number 1 CHMI-Usti n/L AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
List of data suppliers
Supplier number 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 050
 
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz