Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 29.04.2020 04:22 SELČ


Základní údaje
Kód: UULDA
Identifikace ISKO: 1481
Lokalita: Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí, určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner typu Hot Spot (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 29.07.2004
1 1 94 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 29.07.2004
1 1 94 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 29.07.2004
1 1 95 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 1h 20.04.2007
1 1 88 PM1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 30.06.2015
1 1 88 PM2,5 [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 30.06.2015
1 1 88 PM10 [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 30.06.2015
1 1 66 NSVin [počet malých vozidel projíždějících do centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 66 NMVin [počet středně velkých vozidel projíždějících do centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 66 NBVin [počet velkých vozidel projíždějících do centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 66 NEBVin [počet extravelkých vozidel projíždějících do centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 66 NSVout [počet malých vozidel projíždějících z centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 66 NMVout [počet středně velkých vozidel projíždějících z centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 66 NBVout [počet velkých vozidel projíždějících z centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 66 NEBVout [počet extravelkých vozidel projíždějících z centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 30 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 29.07.2004 31.12.2012
1 1 30 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 06.10.2004 15.06.2012
1 1 30 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 29.07.2004 31.12.2009
1 1 30 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 29.07.2004 31.12.2009
1 1 30 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 29.07.2004 31.12.2009
1 1 52 NSVs [počet malých vozidel projíždějících oběma směry] - OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.08.2004 31.12.2015
1 1 52 NMVs [počet středně velkých vozidel projíždějících oběma směry] - OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.08.2004 31.12.2015
1 1 52 NBVs [počet velkých vozidel projíždějících oběma směry] - OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.08.2004 31.12.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 050
 
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz