Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2019-05-18 04:35 CEST


Basic data
Code: UTEMA
Old ISKO number: 1008
Locality: Teplice
Type of measuring programme: Automated measuring program
Measuring networks: EUROAIRNET, AMS-SRS, National air pollution monitoring network
Administrator
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Target of the measuring programme
Evalution of concentration in urban areas
Cover
container (air-conditioned)
Note
V centru města na volné rovinaté část. zatravněné ploše, mimo přímé ovlivnění dopravou, v okolí (50-120m) budovy, V-směrem park. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Measurements
Lab. Supp. Instr. Component Sampling method Measuring method Unit A R Par. Acc. ICT Met. tr. Valid. Tests ek. Uncert. Interval Date of start Date of end
1 1 17 SO2 [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Yes No 0 A N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 17 SO2 [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Yes No 0 N N N N N N 30min 1992-03-01 2003-12-31
1 1 17 SO2 [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Yes No 0 A N N N N N 10min 2004-10-01 2008-03-27
1 1 18 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 A N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 18 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 N N N N N N 30min 1992-03-01 2003-12-31
1 1 18 NO2 [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 A N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 18 NO2 [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 N N N N N N 30min 1992-03-01 2003-12-31
1 1 18 NOx [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 A N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 18 NOx [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 N N N N N N 30min 1992-03-01 2003-12-31
1 1 20 CO [carbon monoxide] - IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m3 Yes No 0 A N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 20 CO [carbon monoxide] - IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m3 Yes No 0 N N N N N N 30min 1993-03-09 2003-12-31
1 1 22 O3 [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m3 Yes No 0 A N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 22 O3 [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m3 Yes No 0 N N N N N N 30min 1993-01-25 2003-12-31
1 1 26 PM2,5 [fine particles PM2.5] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 No No 0 A N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 26 PM2,5 [fine particles PM2.5] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 2003-09-01 2003-12-31
1 1 26 PM10 [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 Yes No 0 A N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 26 PM10 [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-12-31
1 1 24 SPM [suspended particulate matter] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 No No 0 N N N N N N 30min 1992-03-01 1993-12-31
1 1 31 Hg [mercury] - AFS [low-temperature gas atomic fluorescence spectrometry] ng/m3 No No 0 N N N N N N 30min 1997-01-01 1997-12-31
1 1 35 WV [wind velocity] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2005-12-31
1 1 35 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No No 0 N N N N N N 1h 2006-01-01 2008-03-27
1 1 35 WV [wind velocity] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-12-31
1 1 35 WV [wind velocity] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2005-12-31
1 1 35 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No No 0 N N N N N N 10min 2006-01-01 2008-03-27
1 1 35 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2005-12-31
1 1 35 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg No No 0 N N N N N N 1h 2006-01-01 2008-03-27
1 1 35 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-12-31
1 1 35 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2005-12-31
1 1 35 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg No No 0 N N N N N N 10min 2006-01-01 2008-03-27
1 1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2005-12-31
1 1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No No 0 N N N N N N 1h 2006-01-01 2008-03-27
1 1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2005-12-31
1 1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No No 0 N N N N N N 10min 2006-01-01 2008-03-27
1 1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2005-12-31
1 1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg No No 0 N N N N N N 1h 2006-01-01 2008-03-27
1 1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2005-12-31
1 1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg No No 0 N N N N N N 10min 2006-01-01 2008-03-27
1 1 26 p [atmospheric pressure] - APRESS [atmospheric pressure measurement] hPa No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 26 p [atmospheric pressure] - APRESS [atmospheric pressure measurement] hPa No No 0 N N N N N N 30min 2001-11-22 2003-12-31
1 1 41 h [relative air humidity (h. of air)] - CAP [capacitance sensor] % No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 45 h [relative air humidity (h. of air)] - CAP [capacitance sensor] % No No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-12-31
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m2 No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m2 No No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-12-31
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m2 No No 0 N N N N N N 10min 2004-10-01 2008-03-27
1 1 41 T2m [temperature 2m above terrain] - PT100 [resistance method] K No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2008-03-27
1 1 40 T2m [temperature 2m above terrain] - PT100 [resistance method] K No No 0 N N N N N N 30min 1995-01-01 2003-12-31
List of laboratories
Laboratory number 1 CHMI-Usti n/L AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
List of data suppliers
Supplier number 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 050
 
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz