Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 29.04.2020 04:22 SELČ


Základní údaje
Kód: ULOMA
Identifikace ISKO: 1507
Lokalita: Lom
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, AMS-SRS
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě. Hhodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 93 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 1h 12.11.2004
1 1 93 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 10min 12.11.2004
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 12.11.2004
1 1 94 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 12.11.2004
1 1 94 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 12.11.2004
1 1 96 O3 [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 1h 12.11.2004
1 1 25 PM2,5 [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 A N A A A A 1h 21.04.2015
1 1 25 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 A N A A A A 1h 12.11.2004
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2006
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2006
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2006
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2006
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2006
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2006
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2006
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2006
1 1 97 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 12.11.2004
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 12.11.2004
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 12.11.2004
1 1 97 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 12.11.2004
1 1 37 WV [rychlost větru] - ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 12.11.2004 31.12.2005
1 1 37 WV [rychlost větru] - ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 12.11.2004 31.12.2005
1 1 37 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 12.11.2004 31.12.2005
1 1 37 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 12.11.2004 31.12.2005
1 1 37 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 12.11.2004 31.12.2005
1 1 37 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 12.11.2004 31.12.2005
1 1 37 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 12.11.2004 31.12.2005
1 1 37 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 12.11.2004 31.12.2005
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 050
 
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz