Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.05.2019 04:30 SELČ


Základní údaje
Kód: TOMHP
Identifikace ISKO: 1716
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 BaA [benzo[a]antracen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2015
1 1 0 Chry [chrysen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2015
1 1 0 BbF [benzo[b]fluoranten] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2015
1 1 0 BjF [benzo[j]fluoranten] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2015
1 1 0 BkF [benzo[k]fluoranten] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2015
1 1 0 BaP [benzo[a]pyren] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2015
1 1 0 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2015
1 1 0 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2015
1 1 0 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2015
1 1 0 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2015
1 1 0 Fen [fenantren] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 27.06.2011
1 1 0 A [antracen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 27.06.2011
1 1 0 Flu [fluoranten] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 27.06.2011
1 1 0 Pyr [pyren] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.2004 27.06.2011
1 1 0 BaA [benzo[a]antracen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 Chry [chrysen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 BbF [benzo[b]fluoranten] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 BkF [benzo[k]fluoranten] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 BaP [benzo[a]pyren] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2006 27.06.2011
1 1 0 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2006 31.12.2014
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz