Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.05.2019 04:28 SELČ


Základní údaje
Kód: TBOSA
Identifikace ISKO: 801
Lokalita: Bohumín-st.Bohumín II
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
neurčeno
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Pozemek podniku Povodí Odry ve starém Bohumínu.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO2 [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1988 30.06.1993
1 1 0 NO2 [oxid dusičitý] - CLM [coulometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.09.1990 31.12.1990
2 1 0 NO2 [oxid dusičitý] - CLM [coulometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1991 31.12.1991
1 1 0 NOx [oxidy dusíku] - CLM [coulometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.09.1990 31.12.1990
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 228
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Laboratoř č. 2 ČHMÚ - pob.Ostrava-laboratoř
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz