Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 14.02.2020 03:21 SEČ


Základní údaje
Kód: SPRIA
Identifikace ISKO: 1508
Lokalita: Příbram
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET, Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 17 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.07.2008
1 1 17 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 13.11.2003 31.12.2003
1 1 17 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 10min 01.10.2004 31.07.2008
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 08.12.2016
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 13.11.2003 31.12.2003
1 1 94 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 08.12.2016
1 1 18 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 13.11.2003 31.12.2003
1 1 94 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 08.12.2016
1 1 18 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 13.11.2003 31.12.2003
1 1 25 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 08.12.2016
1 1 26 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 13.11.2003 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz