Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 29.04.2020 04:22 SELČ


Základní údaje
Kód: SKOAA
Identifikace ISKO: 1191
Lokalita: Kolín SAZ
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Od 1.8.2018 se na základě smlouvy se ZÚ Ústí n. Labem stává dodavatelem dat ČHMÚ.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 98 PM1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ne Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 98 PM2,5 [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ne Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 98 PM10 [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ne Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 99 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 99 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 100 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 99 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 0 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 31.08.2009
2 2 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 28.02.2010
2 2 0 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 28.02.2010
2 2 0 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 28.02.2010
1 2 0 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 30.09.2004
3 2 0 PM10 [částice PM10] - TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m3 Ne Ne 0 A N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Praha
U nemocnice 3
28002 Kolín III
Tel.: 321739013
 
E-mail: petra.krejcova@zuusti.cz
Laboratoř č. 2 ZÚ se sídlem v Ústi n/L- Centrum hyg. lab.
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: alena.saidlova@zuusti.cz
Laboratoř č. 3 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Hradec Králové
Pasteurova 9
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 477 751 236
 
E-mail: eva.hrdlickova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Praha
U nemocnice
28002 Kolin III
Tel.: 321 739 013
 
E-mail: petra.krejcova@zuusti.cz