Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.05.2019 04:29 SELČ


Základní údaje
Kód: SKLKM
Identifikace ISKO: 1835
Lokalita: Kladno-Kročehlavy
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n/L
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: tomas.fousek@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO2 [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.07.1981 31.12.2003
1 1 0 NO2 [oxid dusičitý] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1983 31.12.1984
1 1 0 NOx [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.2003
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.07.1981 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústi n/L- Centrum hyg. lab.
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: alena.saidlova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: tomas.fousek@zuusti.cz