Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 25.05.2018 04:24 SELČ


Základní údaje
Kód: MPRRP
Identifikace ISKO: 1776
Lokalita: Přerov
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
Fax:.:
E-mail: krejci@chmi.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 10 BbF [benzo[b]fluoranten] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/3d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 BkF [benzo[k]fluoranten] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/3d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 BaP [benzo[a]pyren] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/3d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/3d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/3d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/3d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 COR [koronen] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 1d/3d 01.01.2009 31.12.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Kočkovská 18
40011 Ústi n/Labem
Tel.: 472706050
Fax:.: 472706024
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 472 706 050
Fax:.: 472706024
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz