Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 25.05.2018 04:24 SELČ


Základní údaje
Kód: MPRR0
Identifikace ISKO: 1775
Lokalita: Přerov
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
Fax:.:
E-mail: krejci@chmi.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
U Mn a Cu byla akreditace ukončena k 31.12.2010.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 10 PM10 [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 V [vanad] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 10 Cr [chrom] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 10 Mn [mangan] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 Fe [železo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 10 Co [kobalt] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 10 Ni [nikl] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 Cu [měd] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 Zn [zinek] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 10 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 Se [selen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 10 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2009 31.12.2011
1 1 10 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2009 31.12.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
Fax:.:
E-mail: rychliks@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033482
Fax:.:
E-mail: rychliks@chmi.cz