Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 14.02.2020 03:21 SEČ


Základní údaje
Kód: MDSTM
Identifikace ISKO: 1358
Lokalita: Dolní Studénky
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 55 PM2,5 [jemné částice PM2,5] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 A A A A R A 1d 22.09.2015
1 1 55 PM10 [částice PM10] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 A A A A R A 1d 31.12.2004
2 2 2 SO2 [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 03.05.1999 31.03.2003
2 3 2 SO2 [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 19.10.2004 31.12.2010
1 1 5 NO2 [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2003 31.12.2010
1 1 5 NO2 [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2011 31.10.2012
2 2 5 NOx [oxidy dusíku] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.12.1999 31.12.2002
2 2 6 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 12.05.1999 31.12.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Laboratoř č. 2 ČHMÚ - pob.Ostrava-laboratoř
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 Laboratoře ČHMÚ

Tel.:
 
E-mail:
Dodavatel dat č. 3 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz